akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
Przejdź do treści

Laboratorium badań palności materiałów.

   Spółka
prowadzi działalność naukowo-badawczą  w zakresie inżynierii bezpieczeństwa obiektów morskich i lądowych oraz systemów transportowych. Status prawny określa KRAJOWY REJESTR SĄDOWY nr KRS: 0000387681. Integralną częścią Spółki jest, akredytowane wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 przez PCA (AB 1501), Laboratorium Badań Palności Materiałów (LBPM). Laboratorium prowadzi działalność w stałej siedzibie Spółki znajdującej się w Policach przy ul. Ofiar Stutthofu  90 w województwie zachodniopomorskim.

   Wyposażenie techniczne i przygotowanie merytoryczne kadry Spółki (wieloletni staż pracy na Politechnice Szczecińskiej) gwarantują wysoką jakość usług naukowo-badawczych. Corocznie bierzemy udział w organizowanych przez Certifer badaniach międzylaboratoryjnych porównując nasze wyniki z wiodącymi europejskimi laboratoriami (kliknij wyniki Certifer). Daje to naszym klientom pewność że wykonane przez nas badania są wiarygodne nie tylko w kraju ale i za granicą.

Wykonujemy usługi w zakresie:

  • badań reakcji na ogień materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie lądowym, morskim i w środkach transportu, kolejowego i drogowego,

  • badań dymotwórczości materiałów/wyrobów i toksyczności produktów ich rozkładu termicznego i spalania,

  • badań przyczyn i okoliczności powstania pożarów rzeczywistych,

  • ekspertyz i opinii z zakresu ilościowej oceny poziomu zagrożenia  pożarowego i wybuchowego obiektów i systemów technicznych,

  • doskonalenia systemów pomiarowych stanowisk do badań reakcji na ogień materiałów, w tym opracowanie i walidacja zintegrowanych, wieloparametrowych systemów pomiarowych    stanowisk badawczych,

  • budowę i modernizację stanowisk badawczych oraz oprogramowania do ich obsługi  zgodnie z poprawkami wprowadzanymi do norm krajowych i międzynarodowych (na potrzeby własne i klientów),

  • konserwacji i badań sprawdzających stanowiska do badań cech pożarowych materiałów na potrzeby własne i zewnętrznych laboratoriów badawczych.  

biuro@sychta.eu
+48 913170161
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stuttchofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści