akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
Przejdź do treści

ISO 5660

Laboratorium

BADANIE REAKCJI NA OGIEŃ. BADANIE INTENSYWNOŚCI  WYDZIELANIA CIEPŁA, DYMU I MASOWEJ SZYBKOŚCI SPALANIA METODAMI WG ISO 5660-1 I ISO 5660-2
(akredytacja) (próbki do badań)


Metoda kalorymetru stożkowego została opracowana w National Bureou Standard. Zasada tej metody polega na spalaniu próbki materiału o wymiarach 100 mm x 100 mm poddanego działaniu promieniowania cieplnego od stożkowego promiennika cieplnego i pomiarze zmian stężenia tlenu w gazach spalinowych. Na podstawie zmian stężenia tlenu określa się intensywność wydzielania ciepła. Wykorzystanie metody pomiaru zużycia tlenu w badaniach intensywności wydzielania ciepła w czasie rozkładu termicznego i spalania materiałów w znaczny sposób upraszcza (zdaniem autorów metody) aparaturę badawczą (rys. 1). Straty cieplne do otoczenia nie mają wpływu na dokładność metody, dlatego też stanowisko do badań nie wymaga stosowania izolowanej cieplnie komary spalania.Rys. 1. Stanowisko do badania reakcji na ogień materiałów metodami wg ISO 5660-1 i ISO 5660-2W skład stanowiska badawczego wchodzą:

 • układ kominowy do odprowadzania spalin z regulatorem natężenia przepływu gazów,

 • układ do pomiaru temperatury spalin w przewodzie kominowym,

 • układ do pomiaru masowego natężenia przepływu gazów w przewodzie kominowym,

 • układ do poboru spalin do analizy chemicznej,

 • promiennik stożkowy wyposażony w zasilacz elektryczny ze stabilizacją mocy i regulatorem natężenia napromieniowania,

 • układ do pomiaru natężenia strumienia ciepła,

 • układ mocujący próbkę,

 • układ do pomiaru ubytku masy i szybkości jej zmian,

 • zestaw do pomiaru stężenia tlenu w spalinach,

 • zestaw do pomiaru stężenia tlenku węgla w spalinach,

 • zestaw do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w spalinach,

 • zestaw do analizy chemicznej wybranych składników spalin,

 • zestaw do pomiaru dymotwórczości materiałów,

 • zestaw do kalibracji stanowiska przy pomocy palnika na metan,

 • wielopunktowy układ do automatycznej rejestracji i przetwarzania danych,

 • oprogramowanie.


W czasie badań system kontrolno – pomiarowy stanowiska mierzy:

 • czas,

 • temperaturę spalin w sąsiedztwie kryzy pomiarowej,

 • temperaturę spalin w pobliżu ich poboru do analizy chemicznej,

 • różnicę ciśnień na kryzie pomiarowej,

 • natężenie masowe przepływu spalin,

 • ubytek masy próbki,

 • masową szybkość spalania,

 • stężenie tlenu,

 • stężenie tlenku węgla,

 • emisję masową tlenku węgla,

 • stężenie dwutlenku węgla,

 • emisję masową dwutlenku węgla,

 • intensywność wydzielania ciepła,

 • średnią intensywność wydzielania ciepła,

 • ciepło wydzielone przez próbkę,

 • efektywne ciepło spalania,

 • transmitancję światła,

 • gęstość optyczna dymu,

 • całkowitą szybkość wydzielania dymu.


Zgodnie z procedurą przedstawioną w w normie ISO 5660-1 pomiar trwa:

 • 30 minut, gdy próbka się nie zapali,

 • 32 minuty, gdy próbka się zapali,

 • po 40 minutach (komputer przerywa pomiar).


W trakcie badania, oprócz zapisu danych bezpośrednich pomiaru, możliwe jest wyznaczenie innych zmiennych pomiaru, dzięki odpowiedniej konfiguracji programu rejestrującego i przetwarzającego wyniki oraz dodatkowemu wyposażeniu. Wyniki badań umożliwiają dokonanie zestawień w postaci tabel, wykresów, a ich zapis umożliwia ich późniejszą pełną analizę.

Zakres wyznaczanych parametrów ustala się w zależności od zastosowania wyników badań.  Metoda stosowana jest w budownictwie morskim (Kodeks FTP IMO) i w kolejnictwie (PN-EN 45545-2).

biuro@sychta.eu
+48 913170161
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stuttchofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści