akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
Przejdź do treści

PN-EN 45545-2

Laboratorium

BADANIE REAKCJI NA OGIEŃ MEBLI METODAMI WEDŁUG PN ISO 9705,  ISO/TR 9705-2 i PN-EN 45545-2,  Aneks B (kalorymetr meblowy)
(akredytacja) (próbki do badań)

Badania (rys.1) obejmują kompletne siedzenie pasażerskie (z podłokietnikami, podgłówkiem, plecami /oparciem i z konstrukcją nośną) po uprzednio przeprowadzonym badaniu odporności na uszkodzenie ostrym narzędziem/nożem (wandalizacja – aneks A). Celem badania jest określenie odporności mebla na działanie potencjalnego źródła podpalania w postaci palnika gazowego o mocy 7 kW (mocy cieplnej równoważnej palącej się zwiniętej gazecie).Rys. 1. Stanowisko do badania mebli wg PN ISO 9705, ISO/TR 9705-2 i PN-EN 45545-2  aneks BW skład stanowiska do badania mebli w pełnej skali metodami wg PN ISO 9705, ISO/TR 9705-2 i PN-EN 45545-2  aneks B wchodzą:

 • układ kominowy do odprowadzania spalin z regulatorem natężenia przepływu gazów,

 • układ do pomiaru natężenia przepływu objętościowego gazów w przewodzie kominowym,

 • źródło podpalania „TS 45545 palnik kwadratowy",

 • układ zasilania palnika gazowego z masowym regulatorem przepływu,

 • układ do pomiaru temperatury spalin w przewodzie kominowym,

 • układ do pomiaru ubytku masy i szybkości jej zmian,

 • układ do pomiaru stężenia tlenu w spalinach,

 • układ do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w spalinach,

 • układ do pomiaru intensywności wydzielania ciepła,

 • układ do poboru spalin do analizy chemicznej,

 • układ do pomiaru dymotwórczości materiałów,

 • układ do kontroli bieżącej i kalibracji stanowiska,

 • wielopunktowy układ do automatycznej rejestracji i przetwarzania danych,

 • oprogramowanie.


Przebieg badania

Po ustabilizowaniu się warunków termicznych stanowiska i przygotowaniu próbki do badań zgodnie z wymaganiami norm  PN ISO 9705, ISO/TR 9705-2 i PN-EN 45545-2  aneks B należy:

 • przygotowany zgodnie z wymaganiami normatywnymi fotel przymocować  do platformy z izolacyjnego materiału niepalnego i umieścić na wadze stanowiska,

 • zamocowany na statywie palnik gazowy ustawić tak, aby pionowa płaszczyzna jego obrotu pokryła się z płaszczyzną pionową przechodzącą przez linię środkową siedzenia (od przodu do tyłu). Ruch wahadłowy palnika powinien umożliwić bezkolizyjne usytuowanie palnika 10 mm od oparcia i 10 mm do powierzchni siedziska. Na początku badania palnik powinien być podniesiony z siedzenia w taki sposób, że linia prostopadła do podstawy palnika i wychodząca z jego środka znajduje się co najmniej 200 mm nad krawędzią górną oparcia fotela przy pomiarze w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez krawędź górną oparcia fotela.

 • przy pomocy przeciwwagi palnika ustalić efektywną masę nacisku 100 g  palnika na fotel,

 • ustawić w przewodzie do odprowadzania spalin natężenie przepływu (0,6 ± 0,05) m³/s,

 • sprawdzić poprawność wskazań analizatora tlenu,

 • wyzerować analizator dwutlenku węgla,

 • wyzerować analizator tlenku węgla,

 • ustawić na 100 % wskazania fotometru,

 • uruchomić pomiar,

 • po 60 s trwania badań należy uruchomić palnik gazowy będący w pozycji neutralnej,

 • po 120 s przesunąć palący się palnik gazowy z pozycji neutralnej do pozycji podpalania badanego wyrobu,

 • po 300 s trwania badania przesunąć palący się palnik do strefy neutralnej i wyłączyć (normatywny czas oddziaływania źródła podpalania wynosi 180 s),

 • obserwować zachowanie się palącej się próbki/wyrobu,

 • zakończyć badania po 1500 s.


W czasie badań system kontrolno – pomiarowy stanowiska mierzy:

 • czas,

 • temperaturę otoczenia,

 • temperaturę spalin w przewodzie do odprowadzania spalin,

 • różnicę ciśnienia na dwukierunkowej sondzie do pomiaru natężenia przepływu gazów w przewodzie do odprowadzania spalin,  

 • objętościowe natężenie przepływu gazów,

 • ubytek masy badanego wyrobu,

 • transmitancję światła,

 • całkowitą szybkość wydzielania dymu,

 • stężenie tlenu,

 • stężenie dwutlenku węgla,

 • stężenie tlenku węgla,

 • intensywność wydzielania ciepła,

 • ciepło wydzielone przez próbkę,

 • wartość średniej całkowej intensywności wydzielania ciepła badanego wyrobu (fotela) – ARHE.

W czasie badań obserwować zachowanie palącej się próbki/wyrobu.

W trakcie badania, oprócz zapisu danych bezpośrednich pomiaru, możliwe jest wyznaczenie innych zmiennych pomiaru (rys. 2), dzięki odpowiedniej konfiguracji programu rejestrującego i przetwarzającego wyniki oraz dodatkowemu wyposażeniu. Wyniki badań umożliwiają dokonanie zestawień w postaci tabel, wykresów, a ich zapis umożliwia ich późniejszą pełną analizę.Rys.2. Rozkład termograficzny w czasie badań reakcji na ogieńNa podstawie wartości rejestrowanych danych wyznaczane są wartości parametrów klasyfikacyjnych które są podstawą do ilościowego określenia klasy reakcji na ogień w oparciu o wymagania PN-EN 45545-2.

biuro@sychta.eu
+48 913170161
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stuttchofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści