akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
Przejdź do treści

PN-EN 13823

Laboratorium

BADANIA REAKCJI NA OGIEŃ WYROBÓW BUDOWLANYCH, Z WYŁĄCZENIEM POSADZEK, PODDANYCH ODDZIAŁYWANIU TERMICZNEMU POJEDYNCZEGO PŁONĄCEGO PRZEDMIOTU METODĄ WG PN-EN 13823 (SBI - Single Burning Item)
(akredytacja) (próbki do badań)

Badanie reakcji na ogień materiałów budowlanych metodą wg PN-EN 13823 (rys. 1.) określa potencjalny wpływ płonącego pojedynczego przedmiotu (np.: kosz na papier w kącie pomieszczenia) na rozwój pożaru i jest podstawą do ustalenia klasy reakcji na ogień A2, B, C, D  w oparciu o wymagania PN-EN 13501-1. Źródło podpalania stanowi trójkątny piaskowy palnik gazowy o mocy 30 kW.Rys. 1. Stanowisko do badania reakcji na ogień materiałów metodą wg PN-EN 13823Bada się równocześnie, tworzące narożnik (rys. 2), dwie próbki o wymiarach:

 • krótkie skrzydło: (495 ± 5) mm x (1500 ± 5) mm,

 • długie skrzydło: (1000 ± 5) mm x (1500 ± 5) mm.Rys. 2. Układ próbek poddanych działaniu trójkątnego palnika gazowegoW skład stanowiska badań reakcji na ogień materiałów budowlanych metodą wg PN-EN 13823 wchodzą:

 • pomieszczenie badawcze o wymiarach: wysokość 2,4 m, szerokość 3,0 i długość 3 m, którego ściany wykonane są z materiałów niepalnych klasy A1 lub A2,

 • wózek do mocowania próbek z trójkątnym piaskowym palnikiem gazowym,

 • pomocniczy trójkątny piaskowy palnik gazowy,

 • układ zasilania palników gazowych z masowym regulatorem przepływu,

 • układ sterowania przemienną pracą palników gazowych,

 • układ gazowych zapalarek palników gazowych,

 • układ kominowy do odprowadzania spalin z regulatorem natężenia przepływu gazów,

 • układ do pomiaru natężenia przepływu objętościowego gazów w przewodzie kominowym,

 • układ do pomiaru temperatury spalin w przewodzie kominowym,

 • układ do pomiaru stężenia tlenu w spalinach,

 • układ do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w spalinach,

 • układ do pomiaru intensywności wydzielania ciepła,

 • układ do poboru spalin do analizy chemicznej,

 • układ do pomiaru dymotwórczości materiałów,

 • układ do kontroli bieżącej i kalibracji stanowiska,

 • wielopunktowy układ do automatycznej rejestracji i przetwarzania danych,

 • oprogramowanie.Przebieg badania

Po przygotowaniu wózka z próbkami do badań zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13823 i wsunięciu go pod okap pomieszczenia badawczego należy:

 • ustabilizować warunki termiczne stanowiska badawczego na poziomie wymagań normy PN-EN 13823,

 • uruchomić gazowe zapalarki piaskowych palników gazowych,

 • ustawić w przewodzie do odprowadzania spalin natężenie przepływu (0,6 ± 0,05) m³/s,

 • sprawdzić poprawność wskazań analizatora tlenu,

 • wyzerować analizator dwutlenku węgla,

 • wyzerować analizator tlenku węgla,

 • ustawić na 100 % wskazania fotometru,

 • uruchomić pomiar,

 • po 120 s trwania badań uruchomić pomocniczy palnik gazowy,

 • po 300 s wyłączyć pomocniczy palnik gazowy i włączyć główny palnik gazowy usytuowany u dołu narożnika próbek,

 • po 1560 s trwania badania wyłączyć główny palnik gazowy (normatywny czas oddziaływania źródła podpalania wynosi 1260 s),

 • obserwować zachowanie się palącej się próbek/wyrobu (rozprzestrzenianie płomienia, występowanie spadających płonących cząstek i kropli),

 • zakończyć badania po 1560 s.


W czasie badań system kontrolno – pomiarowy stanowiska mierzy:

 • czas,

 • temperaturę otoczenia,

 • temperaturę spalin w pobliżu dwukierunkowej sondy do pomiaru natężenia przepływu gazów w przewodzie do odprowadzania spalin,

 • różnicę ciśnienia na dwukierunkowej sondzie do pomiaru natężenia przepływu gazów w przewodzie do odprowadzania spalin,  

 • objętościowe natężenie przepływu gazów,

 • stężenie tlenu,

 • stężenie dwutlenku węgla,

 • stężenie tlenku węgla,

 • intensywność wydzielania ciepła,

 • wskaźnik szybkości wzrostu pożaru – FIGRA,

 • ciepło wydzielone przez próbkę,

 • całkowite ciepło wydzielone z próbki w okresie pierwszych 600s oddziaływania płomieni palnika głównego THR 600s

 • transmitancję światła,

 • całkowitą szybkość wydzielania dymu,

 • całkowite wydzielanie dymu z elementu próbnego w okresie pierwszych 600 s oddziaływania płomieni palnika głównego – TSP 600s ,

 • szybkość wydzielania dymu (maksimum ilorazu wydzielania dymu z próbki i czasu występowania tego maksimum) – SMOGRA,

 • rozprzestrzenianie płomienia po długim skrzydle elementu próbnego – LFS.


Oprócz zapisu danych bezpośrednich pomiaru, możliwe jest wyznaczenie innych zmiennych pomiaru, dzięki odpowiedniej konfiguracji programu rejestrującego i przetwarzającego wyniki oraz dodatkowemu wyposażeniu. Wyniki badań umożliwiają dokonanie zestawień w postaci tabel, wykresów, a ich zapis umożliwia ich późniejszą pełną analizę.

Na podstawie wartości rejestrowanych danych wyznaczane są wartości parametrów klasyfikacyjnych które są podstawą do ilościowego określenia klasy reakcji na ogień A2, B, C lub D w oparciu o wymagania normy PN-EN 13501-1.

biuro@sychta.eu
+48 913170161
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stuttchofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści