akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
Przejdź do treści

Baza laboratorium

Baza techniczna

    Wyposażenie techniczne zapewnia prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących: przepisach, normach krajowych i międzynarodowych. Stanowiska naukowo-badawcze wyposażono w wielopunktowe zintegrowane systemy kontrolno-pomiarowe, których cechą charakterystyczną jest nasze specjalistyczne oprogramowanie pomiarowe.

    Laboratorium badawcze wyposażono w stanowiska do badania reakcji na ogień materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie lądowym, morskim, kolejowym i samochodowym (patrz tabela).

Wykaz stanowisk badawczych i kontrolno-sprawdzających


Opis
metody/
zdjęcia

1

Stanowisko do badania niepalności materiałów metodą wg PN-EN ISO 1182 i Kodeksu FTP, Część 9

2

Stanowisko do badań rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach metodą
wg PN-EN ISO 9239-1

3

Stanowisko do badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu spalania materiałów metodą wg PN-B-02855

4

Stanowisko do badania zapalności mebli tapicerowanych metodami wg: PN-EN-1021-1 i PN-EN-1021-2 oraz Kodeksu FTP Część 8, IMO

5

Stanowisko do badania zapalności składników pościeli metodami wg: PN-EN 597-1, PN-EN 597-2, PN-EN ISO 12952-1, PN-EN ISO 12952-2, Kodeksu FTP Część 9

6

Stanowisko do badania dymotwórczości materiałów i toksyczności produktów ich rozkładu termicznego i spalania metodami wg PN-EN 45545-2 i Kodeksu FTP Część 2, IMO i ISO 5659-2

7

Stanowisko do wyznaczania potencjału cieplnego materiałów metodą wg PN-EN ISO 1716

8

Stanowisko do badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania wg NF X70-100-1 i NF X70-2 i PN-EN 45545-2

9

Stanowisko do badania zapalności materiałów metodą wskaźnika tlenowego wg PN-EN ISO 4589-2

10

Stanowisko do badania zapalności mebli metodami wg BS 5852

11

Stanowisko do badania podatności na samozagrzewanie węgla drzewnego wg MSC 79/23/Add.4

12

Stanowisko do badań zapalności materiałów metodą wg PN-EN ISO 11925-2

13

Stanowisko do badania reakcji na ogień metodami wg ISO 5658 i Kodeksu FTP Część 5, IMO

14

Stanowisko do badań reakcji na ogień pionowo zawieszonych tkanin i folii metodami wg PN-EN ISO 6940, PN-EN ISO 6941, Kodeksu FTP Część 7, IMO, załącznika 8 Regulaminu nr 118 EKG ONZ Dz. U.Ue nr L 177/263

15

Stanowisko do badań reakcji na ogień metodami wg ISO 5660-1 i ISO 5660-2

16

Stanowisko do badań reakcji na ogień mebli metodami wg PN ISO 9705 i PN-EN 45545-2 (kalorymetr meblowy)

17

Stanowisko do badań reakcji na ogień materiałów budowlanych metodą wg PN-EN 13823 (SBI - Single Burning Item)

18

Stanowisko do badań reakcji na ogień materiałów metodą wg PN ISO 3795 i załącznika 6 Regulaminu nr 118 EKG ONZ Dz. U. UE nr L 177/263 (VW LT1010)

19

Stanowisko do badań reakcji na ogień pionowo zawieszonych tkanin i folii metodą wg Kodeksu FTP, Część 7 IMO

20

Stanowisko do badań zapalności materiałów metodami wg DIN 53438-2 i DIN 53438-3

21

Stanowisko do badań reakcji na ogień materiałów metodą szybu ogniowego wg DIN 4102 część 16 (klasa B1)

22

Stanowisko do badań kontrolno-sprawdzających stanowisk do pomiarów dynamicznych (w funkcji czasu) stężeń gazów w produktach rozkładu termicznego i spalania przy pomocy analizatora gazów FTIR

biuro@sychta.eu
+48 913170161
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stuttchofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści