akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
Przejdź do treści

DIN 4102

Laboratorium

BADANIE REAKCJI NA OGIEŃ METODĄ SZYBU OGNIOWEGO WG DIN 4102-16
(akredytacja) (próbki do badań)

Badanie reakcji na ogień metodą szybu ogniowego (rys. 1.) określa potencjalny wpływ płonącego pojedynczego wyrobu (np.: kosz na papier w kącie pomieszczenia) na rozwój pożaru i jest podstawą do ustalenia klasy B1 wg DIN 4102-1. Szyb ogniowy wyposażony jest w kwadratowy palnik gazowy do podpalania próbek, które rozmieszczone na stojaku dookoła palnika, przyjmują kształt komina.

Rys. 1. Stanowisko do badania reakcji na ogień wg DIN 4102-15


Bada się równocześnie cztery próbki o wymiarach 190 mm x 1000 mm, tworzące komin dzięki regulowanemu systemowi do mocowania  próbek -  „zestaw próbny materiału” (rys. 2). W skład układu do mocowania próbek wchodzą:

 • cztery ramki z uchwytami  do mocowania próbek

 • stojak do mocowania ramek z próbkami.

Rys. 2. Zestaw próbny materiału

Przekrój utworzonego przez próbki komina ma postać kwadratu o wymiarach 250 mm x 250 mm.  

W skład stanowiska do badania reakcji na ogień materiałów metodą szybu ogniowego wchodzą:

 • szyb ogniowy

 • zestaw układów do mocowania próbek

 • zestaw do badań parametrów odniesienia stanowiska i równomiernego podpalania badanych próbek – próba zerowa

 • układ kominowy do odprowadzania spalin z regulatorem natężenia przepływu gazów,

 • palnik gazowy

 • układ zasilania palnika gazowego

 • układ nawiewu powietrza do szybu ogniowego

 • układ do pomiaru objętościowego natężenia przepływu powietrza  do szybu ogniowego

 • układ do pomiaru dymotwórczości materiałów

 • układ ochrony wzierników fotometru

 • układ do pomiaru temperatury spalin w przewodzie kominowym

 • układ do pomiaru temperatury ścian szybu ogniowego

 • ciśnienie w kominie szybu ogniowego

 • wielopunktowy zintegrowany system kontrolno-pomiarowy do automatycznej rejestracji i przetwarzania danych

 • oprogramowanie


Przebieg badania.


Po założeniu stojaka z próbkami do szybu ogniowego i zamknięciu drzwi:

 • uruchomia się nawiew powietrza o wymaganym objętościowym natężeniu przepływu 10 m3/min ± 0,4 m3/min,

 • uruchomia się palnik gazowy o mocy 20,84 kW,

 • przez 10 minut poddaje się działaniu płomienia palnika próbki badanego materiału


Po zakończeniu podpalania pozostawia się próbki materiału w szybie ogniowym do zakończenia wszystkich procesów rozkładu termicznego w tym dopalania,  dożarzania i tlenia.

Rys. 3. Przebieg pomiaru wg DIN 4102-15

W czasie trwania badania określa się

 • maksymalną wysokość płomienia

 • czas do osiągnięcia wartości maksymalnej wysokości płomienia

 • czas przepalenia/przetopienie na wskroś

 • czas pojawienia się płomieni po tylnej stronie

 • czas trwania opadu kroplistego

 • maksymalny czas palenia się kropel/cząstek opadu

 • zależność temperatury spalin od czasu

 • maksymalną temperaturę spalin i czas do jej osiągnięcia

 • czas palenia się po zakończeniu podpalania

 • czas topienia się po zakończeniu podpalania

 • zależność osłabienia światła od czasu

 • całkowite osłabienie światła

 • długość niespalonej pozostałości próbek

 • wartość średnią długości niespalonej pozostałości próbek


Na podstawie wartości rejestrowanych danych wyznaczane są wartości parametrów klasyfikacyjnych które są podstawą do ilościowego określenia klasy reakcji na ogień w oparciu o wymagania DIN 4102-1.

biuro@sychta.eu
+48 913170161
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stuttchofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści