akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
Przejdź do treści

PN-B-02855

Laboratorium

BADANIE WYDZIELANIA TOKSYCZNYCH PRODUKTÓW ROZKŁADU I SPALANIA MATERIAŁÓW METODĄ wg PN-B-02855
(akredytacja) (próbki do badań)

Zasada metody polega na ilościowym oznaczaniu produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów decydujących o toksyczności środowiska pożaru. Rozkład termiczny i spalanie próbek badanego materiału przeprowadza się w poziomym piecu rurowym (rys. 1) w temperaturach 450°C, 550
°C i 750°C. W czasie badań określa się emisję właściwą CO, CO2, HCN, NOx, HCl  i  SO2, na podstawie której określa się klasyfikacyjny wskaźnik toksykometryczny. Pomiar emisji właściwej wymaga dynamicznego (w funkcji czasu) pomiaru stężeń CO, CO2, HCN, NOx, HCl  i  SO2.Rys. 1. Stanowisko do badania toksyczności produktów spalania metodą wg PN-B-02855W skład stanowiska badań toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów metodą wg PN-B-02855 wchodzą:

 • piec elektryczny,

 • rura kwarcowa,

 • kuweta kwarcowa na próbkę,

 • układ zasilania i regulacji temperatury pieca,

 • układ przesuwu pieca,

 • układ doprowadzenia powietrza,

 • układ poboru próbek produktów rozkładu termicznego i spalania materiału do analizy,

 • układ do dynamicznego wzorcowania gazami odniesienia lub do bieżącej kontroli poprawności mierzonych stężeń analizatorem FTIR,

 • system kontrolno – pomiarowy stanowiska.


System kontrolno – pomiarowy stanowiska umożliwia automatyczną obsługę stanowiska w zakresie:

 • kontroli i stabilizacji natężenia przepływu powietrza przy pomocy masowego regulatora przepływu,

 • stabilizacji temperaturowej pracy pieca,

 • sterowania przesuwem pieca,

 • pomiaru i rejestracji w funkcji czasu.


Pozwala on na rejestrację:

 • natężenia przepływu powietrza,

 • temperatury analizowanych gazów,

 • ciśnienia analizowanych gazów,

 • stężeń CO2, CO, SO2, NO2, NO, HCN i HCl przy pomocy analizatora FTIR (rys. 2),

 • emisji masowej wymienionych gazów,

 • wskaźnika toksykometrycznego.


Analizator FTIR znajduje się w sąsiednim pomieszczeniu. Ogranicza to wpływ zanieczyszczeń powietrza w strefie badania na wynik analizy widma.Rys. 2. Pomiar stężeń gazowych produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów w funkcji czasuW trakcie badania, oprócz zapisu danych bezpośrednich pomiaru, możliwe jest wyznaczenie innych zmiennych pomiaru, dzięki odpowiedniej konfiguracji programu rejestrującego i przetwarzającego wyniki oraz dodatkowemu wyposażeniu. Wyniki badań umożliwiają dokonanie zestawień w postaci tabel, wykresów, a ich zapis umożliwia ich późniejszą pełną analizę.

Na podstawie wartości średnich emisji właściwej oznaczanych substancji toksycznych w produktach rozkładu termicznego i spalania badanego materiału określa się ich wskaźniki toksykometryczne. Podstawę do klasyfikacji materiałów stanowi WLC50SM wartość średnia wskaźników toksykometrycznych określonych w temperaturach 450°C, 550°C i 750°C. W zależności od wartości wskaźnika toksykometrycznego WLC50SM  produkty rozkładu termicznego i spalania badanego materiału klasyfikuje się następująco:WLC50SM ≤ 15

produkty rozkładu i spalania bardzo toksyczne

15 < WLC50SM ≤ 40

produkty rozkładu i spalania toksyczne

WLC50SM > 40

produkty rozkładu i spalania umiarkowanie toksyczne


biuro@sychta.eu
+48 913170161
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stuttchofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści