akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium palności materiałów
Przejdź do treści

NF X 70-100

Laboratorium

BADANIE WYDZIELANIA TOKSYCZNYCH PRODUKTÓW ROZKŁADU I SPALANIA MATERIAŁÓW METODAMI wg NF X 70-100-1 i NF X 70-100-2
(akredytacja) (próbki do badań)

Zasada metody polega na ilościowym, chemicznym oznaczaniu produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów decydujących o toksyczności środowiska pożaru. Rozkład termiczny i spalanie próbek badanego materiału przeprowadza się w poziomym piecu rurowym w temperaturach
400°C, 600°C i 800°C. W czasie badań określa się emisję właściwą CO, CO2, HCN, NO2, HCl, HBr, HF i SO2 i ich średnie stężenia objętościowe.
Pomiar emisji właściwej wymaga dynamicznego (w funkcji czasu) pomiaru stężeń CO, CO
2, HCN, NO2, NO, HCl, HBr, HF i SO2.   Na podstawie pomiaru emisji właściwej określa się klasyfikacyjny Konwencjonalny Indeks Toksyczności dla wyrobów niewymienionych z nazwy w normie (Non-Listed Products) CITNLP:


gdzie:

 • Ei - emisja masowa i'tego składnika toksycznego, mg*g-1,

 • ciref - stężenie referencyjne i'tego składnika toksycznego, mg*m-3,

 • 450 - stała, g,

 • 150 - stała, m-3,

 • N - współczynnik redukcyjny; dla zagrożenia pożarowego = 3.Rys. 1. Stanowisko do badania toksyczności produktów spalania materiałów
metodami wg NF X 70-100-1 i NF X 70-100-2W skład stanowiska badań toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów metodami wg NF X 70-100-1 i NF X 70-100-2 wchodzą:

 • piec elektryczny,

 • rura kwarcowa,

 • kuweta kwarcowa na próbkę,

 • układ zasilania i regulacji temperatury pieca,

 • układ doprowadzenia powietrza,

 • układ poboru próbek produktów rozkładu termicznego i spalania materiału do analizy,

 • układ do dynamicznego wzorcowania gazami odniesienia lub do bieżącej kontroli poprawności mierzonych stężeń analizatorem FTIR,

 • system kontrolno – pomiarowy stanowiska.


System kontrolno – pomiarowy umożliwia automatyczną obsługę stanowiska w zakresie:

 • kontroli i stabilizacji natężenia przepływu powietrza przy pomocy masowego regulatora przepływu,

 • stabilizacji temperaturowej pracy pieca,

 • pomiaru i rejestracji w funkcji czasu.


Pozwala on na rejestrację:

 • natężenia przepływu powietrza,

 • temperatury analizowanych gazów,

 • ciśnienia analizowanych gazów,

 • stężeń CO2, CO, SO2, NO2, NO, HCN, HCl, HBr i HF przy pomocy analizatora FTIR (rys. 2),

 • widm analizatora FTIR,

 • emisji masowej wymienionych gazów,

 • konwencjonalnego indeksu toksykometrycznego.


Analizator FTIR znajduje się w sąsiednim pomieszczeniu. Ogranicza to wpływ zanieczyszczeń powietrza w strefie badania na wynik analizy widma.Rys. 2. Pomiar stężeń gazowych produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów w funkcji czasuW trakcie badania, oprócz zapisu widm danych bezpośrednich pomiaru, możliwe jest wyznaczenie innych zmiennych pomiaru, dzięki odpowiedniej konfiguracji programu rejestrującego i przetwarzającego wyniki oraz dodatkowemu wyposażeniu. Zapis widm i wyników badań umożliwia dokonanie zestawień w postaci tabel, wykresów i ich późniejszą pełną analizę.

Na podstawie wartości średnich emisji właściwej oznaczanych substancji toksycznych w produktach rozkładu termicznego i spalania badanego materiału określa się konwencjonalny indeks toksyczności CITNLP.

biuro@sychta.eu
+48 913170161
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stuttchofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści