akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

ADR Klasa 4.1

Laboratorium
METODY BADAŃ STOPNIA PALNOŚCI SUBSTANCJI/WYROBÓW STAŁYCH SPROSZKOWANYCH, GRANULOWANYCH I W POSTACI PAST

Metody badań:
  1. ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – Tom i Tom 2 – Dz. U. poz. 1119, z dnia 28-02-2017 r.
  2. Podręcznik badań i kryteriów, część III – Procedury klasyfikacyjne, metody badawcze i kryteria  dotyczące klasy 2, klasy 3, klasy 4, klasy 5.1, klasy 8 i klasy 9

Procedura klasyfikacyjna dla łatwopalnych ciał stałych.
Przeprowadzenie wstępnego badania klasyfikacyjnego jest wskazane w celu ustalenia, czy pod wpływem płomienia palnika gazowego  wystąpi postępujące płomieniowe spalanie lub żarzenie. Jeżeli wystąpi płomieniowe spalania w określonym normatywny czasie to należy przeprowadzić pełne badanie szybkości i intensywności spalania. Badanie takie można zastosować tylko do substancji w postaci granulatu, proszku lub pasty. Jeżeli w czasie wstępnego badania klasyfikacyjnego materiały nie zapalają się i nie rozprzestrzenia się płomieniowe spalanie lub żarzenie, to nie ma sensu przeprowadzać pełnego badania palności. Na tej podstawie przyjmuje się, że badany materiał nie jest łatwopalny w rozumieniu wymagań rozdziału 4.1. Jeżeli płomieniowe spalenie  wystąpi i czas spalania jest mniejszy od czasu krytycznego, to należy przeprowadzić pełne badanie. Na podstawie wyników badań określa się czy materiał należy do II czy do III grupy pakowania.

Zasada metody.
Z substancji w postaci użytkowej, na zimnym niepalnym podkładzie o małym przewodnictwie cieplnym formuje się próbkę w postaci pryzmy (bez przerw) o długości ok 250 mm, szerokości 20 mm i wysokości 10 mm. Do jednego końca próbki w postaci pryzmy przykłada się płomień palnika gazowego o temperaturze minimum 1000 oC. Po dwóch minutach (po pięciu dla sproszkowanych metali) lub po zapłonie próbki palnik należy odsunąć. Na podstawie pomiaru czasu spalania i zasięgu rozprzestrzeniania się płomieniowego spalania lub żarzenia określa się szybkość spalania.
  
Stanowisko do badania stopnia palności ładunków niebezpiecznych klasy 4.1.  w postaci granulatu, proszku lub  pasty wg wymagań ADR.
Zestaw do przygotowania próbek.
Próbki do badań.
Z substancji w postaci użytkowej należy pobrać około 0,25 dm3.

Zastosowanie metody badawczej – transport ładunków niebezpiecznych klasy 4.1 w postaci granulatu, proszku lub pasty.
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści