akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN-EN ISO 6940

Laboratorium
BADANIA ZAPALNOŚCI PIONOWO ZAWIESZONYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH  METODĄ
WG PN-EN ISO 6940

    

Zasada metody.
Próbkę wyrobu włókienniczego w pozycji pionowej poddaje się działaniu małego znormalizowanego płomienia. Wartością mierzoną jest czas potrzebny do spowodowania zapłonu próbki badanego wyrobu.
Stanowisko do badań zapalności pionowo zawieszonych wyrobów włókienniczych.


Stosuje się dwie metody oddziaływania źródła podpalania na próbkę:
a) podpalanie powierzchni próbki,
b) podpalanie krawędziowe próbki.
W czasie badań określa się najkrótszy czas potrzebny spowodowania zapłonu próbki badanego wyrobu.

Próbki do badań.
Badania obejmują wyroby włókiennicze oraz wyroby przetworzone w postaci materiałów jednoskładnikowych lub wieloskładnikowych (powlekanych, pikowanych, wielowarstwowych, konstrukcji przekładkowych i podobnych układów. W każdych warunkach ekspozycji musi być badane minimum 12 reprezentatywnych próbek wyrobu wyciętych wzdłuż 12 w poprzek wyrobu. W przypadku podpalania powierzchniowego, gdy obie strony próbki różnią się znacząco od siebie a badania wstępne wykażą różnice w zapalności obu powierzchni, badania należy wykonać dla obydwu powierzchni. W związku z tym dokładna liczba próbek może być określona dopiero po wstępnych badaniach.

Wymiary próbek.:
  • długość (200 ± 2) mm,
  • szerokość (80 ± 2) mm,

Zastosowanie metody badawczej - budownictwo lądowe (Spełnienie wymagań w zakresie zapalności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści