akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Topliwość R118z7

Laboratorium
BADANIE TOPLIWOŚCI MATERIAŁÓW METODĄ WG  ZAŁĄCZNIKA 7 REGULAMINU 118 EKG

Zasada metody.
Próbkę w pozycji poziomej poddaje się przez 5 minut działaniu strumienia cieplnego o natężeniu 30kW/m2.
  
Stanowisko do badań topliwości materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów.


  
  
W czasie badania określa się czas zapalenie się waty bawełnianej od opadających palących się kropel stopionego materiału. Wynik badania jest uznany za zadowalający, jeżeli, uwzględniając najgorszy wynik, nie uformował się opad kroplisty zapalający włókno bawełniane.

Próbki do badań.
Z badanego materiału należy pobrać co najmniej pięć próbek. Grubość próbki nie powinna być większa niż 13 mm. Jeżeli jest możliwe, próbka powinna mieć stały przekrój na całej długości. Z gotowych wyrobów należy pobierać próbki w taki sam sposób, jeżeli kształt wyrobu na to pozwala. Jeżeli grubość wyrobu jest większa niż 13 mm, to należy ją zmniejszyć do 13 mm, mechanicznie od strony, która nie jest widoczna w przestrzeni użytkowanej przez osoby. Materiały zespolone powinny być badane tak, jak materiały o jednorodnej strukturze. W przypadku materiałów wykonanych z warstw o różnej budowie, które nie są materiałami zespolonymi, wszystkie warstwy materiału do głębokości 13 mm od powierzchni skierowanej do przestrzeni użytkowanej przez osoby powinny być badane oddzielnie. Jeżeli dwie strony materiału się różnią, badane muszą być obie strony, co oznacza, że należy poddać badaniom dziesięć próbek. Jeśli całkowita masa próbki jest mniejsza od 2 g, należy zwiększyć masę przez dodanie odpowiedniej liczby próbek.

Wymiary próbek.:
  • długość 70 mm,
  • szerokość 70 ± 2 mm

Zastosowanie metody badawczej - pojazdy samochodowe (zgodnie wymaganiami Regulaminu 118 EKG, Załącznik 7)
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści