akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN-EN ISO 4589-2

Laboratorium
BADANIA ZAPALNOŚCI MATERIAŁÓW METODĄ WSKAŹNIKA TLENOWEGO WG PN-EN ISO 4589-2

    

Zasada metody.
Metoda polega na ustaleniu minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie tlenu z azotem, przy którym próbka badanego tworzywa umocowana pionowo w kolumnie pomiarowej, jeszcze się pali.


 Stanowisko do badania zapalności materiałów metodą wskaźnika tlenowego


Próbkę badanego materiału utrzymuje się pionowo w mieszaninie tlenu z azotem przepływającej ku górze przez przezroczysty komin. Zapala się górny koniec próbki i obserwuje dalsze jej spalanie w celu porównania czasu palenia lub długości odcinka, który uległ spaleniu, z określonymi wartościami granicznymi dla tego rodzaju palenia. Badając serię próbek przy różnych stężeniach tlenu, określa się jego minimalne stężenie tlenu podtrzymujące spalanie – wskaźnik tlenowy.
Do oceny zapalności badanych próbek stosuje się dwa kryteria czas palenia się płomieniem lub zasięg spalania.

Próbki do badań.
Próbki należy przygotować z właściwą dla danego tworzywa metodą przetwórstwa lub przez wycięcie z gotowego wyrobu i obrobienie do wymaganych wymiarów. Kształtki próbek do badań należy formować lub wycinać, tak aby ich wymiary spełniały wymagania dotyczące najbardziej odpowiedniego typu kształtki, jak podano w tabeli.

  Tabela - Wymiary kształtek do badań.
Typowe zastosowania
Wymiary, mm
      Długość
      Szerokość
      Grubość
Materiały formowane
od 80 do 150
10 ±0,5
4 + 0,5
Materiały porowate
od 80 do 150
10 ±0,5
10 ±0,5
Materiały w postaci płyt „bez obróbki"
od 80 do 150
10 ±0,5
≤10,5
Rozmiar alternatywny dla sztywnych materiałów formowanych lub płyt, do celów elektrotechnicznych
od 70 do 150
6,5 + 0,5
3 ± 0,25
Giętkie folie lub płyty
140
52 ± 0,5
≤ 10,5
Cienkie folie „bez obróbki"; ograniczone do folii, które można nawinąć na określony pręt
od 140 do 200
20
od 0,02 do 0,10
Do każdego badania należy przygotować 20 próbek.

Zastosowanie metody badawczej – kolejnictwo (zgodnie wymaganiami R22, R23 i R24 normy PN-EN 45545-2).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści