akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Pracownicy

Kontakt

Kierownik Laboratorium Badań Palności MateriałówAbsolwent fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska pt.: „Badanie jądrowego rezonansu paramagnetycznego w alkoholach” – 1964 r.). W 1979 obronił pracę doktorską p.t.: „Nowa metoda badań dymotwórczości materiałów wyposażeniowych” na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy dr hab. nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn – inżynierii bezpieczeństwa pożarowego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Spowolnienie procesu rozkładu termicznego i spalania materiałów podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych”. Od 2005 r. do 2009 r. prof. nzw. Politechniki Szczecińskiej, od 2009 r. prof. nzw. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Z inicjatywy i pod kierownictwem w 1999 r. powstaje na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów, które w 2000 r. uzyskuje akredytację PCA. Od 2000 r. do przejścia na emeryturę w 2011 r. jest jego kierownikiem.
Autor 3 monografii, 81 publikacji i 90 opracowań i ekspertyz z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych, w tym obiektów do prac podwodnych na dużych głębokościach.

dr hab. n.t. Zygmunt Sychta

tel. +48 502078884
zygmunt@sychta.eu

Zastępca Kierownika Laboratorium i Kierownik ds. technicznychAbsolwent Politechniki Szczecińskiej (specjalność – budowa i eksploatacja maszyn). Po studiach w 1990 r. podjął pracę na Politechnice Szczecińskiej w Zakładzie Technicznego Zabezpieczenia Okrętu. Zainteresowania badawcze: metody i aparatura do badania reakcji na ogień materiałów/wyrobów oraz czynniki wpływające na wynik pomiaru. Rezultatem tych prac jest obroniona w 2006 r. praca doktorska pt.: „Analiza porównawcza badań intensywności wydzielania ciepła przez materiały okrętowe oraz metoda poprawy dokładności pomiaru” na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej. Opracowaną przez autora metodę korekty błędu dynamicznego można łatwo zastosować w zintegrowanych systemach kontrolno-pomiarowych, dokonując niewielkich zmian w programach pomiarowych. Opracował również metodę doświadczalnej walidacji. Jest konstruktorem i wykonawcą unikalnej aparatury do badań reakcji na ogień materiałów/wyrobów dla własnych potrzeb i innych ośrodków badawczych. Serwis aparatury.
Autor 10 publikacji z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych.
W 2013 r. rezygnuje z pracy na Uczelni podejmując prywatną działalność gospodarczą.

dr inż. Krzysztof Sychta

tel. +48 502078855
krzysztof@sychta.eu

Specjalista ds. zintegrowanych systemów pomiarowych i programów obsługi stanowisk badawczych


Absolwent Politechniki Szczecińskiej (specjalność – budowa i eksploatacja maszyn); długoletni pracownik firmy komputerowej Hart Komputery posiada przygotowanie merytoryczne z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, zintegrowanych systemów komputerowych i pomiarowych oraz programowania procesów obsługi tych systemów w konwencji procedur badawczych.

mgr inż. Andrzej Sychta

tel. +48 509463335
andrzej@sychta.eu

biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści