akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Kodeks IMSBC Samozagrzewanie

Laboratorium
BADANIA PODATNOŚCI NA SAMOZAGRZEWANIE WĘGLA DRZEWNEGO WG MSC 79/23/ADD.4

Metoda badania.
Badanie podatność na samozagrzewanie się nieaktywowanego węgla drzewnego na obserwacji jego zachowania w temperaturze 140oC w ciągu 12 godzin. Wykonany z siatki metalowej pojemnik  w postaci sześcianu o pojemności 1 dm3 wypełnia się węglem drzewnym i umieszcza się w komorze nagrzanej do temperatury 140oC ± 2oC.  W czasie badania mierzy się zmiany temperatury wewnątrz próbki.
Stanowisko do badania podatności na samozagrzewanie węgla drzewnego.
Ocena wyników.
Węgiel drzewny nie jest podatny na samozagrzewanie, jeżeli temperatura wewnątrz próbki nie przekroczy 200 oC w czasie 12 godzinnego badania.

Próbki do badań.
Badaniu poddaje się jedną reprezentatywną próbkę o objętości 1 dm3

Zastosowanie metody badawczej - transport morski stałych ładunków masowych.
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści