akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Wymagania Brytyjskie

Laboratorium
BADANIA ZAPALNOŚCI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, SKŁADNIKÓW POŚCIELI, MATERACÓW I TAPICEROWANYCH PODSTAW LEŻYSK WEDŁUG WYMAGAŃ BS 5867 CZĘŚĆ 2, BS 6807, BS 7177, BS 7176 I BS EN ISO 15025


Brytyjskie wymagania techniczne w zakresie odporności na zapalenie się wyposażenia budynków mieszkalnych i pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej określają normy:

 1. BS 7176: 2008 +A1: 2011: Specification for resistance to ignition of upholstered furniture for non – domestic by testing composites (Wymagania dotyczące doboru zestawów do badań odporności na zapalenie mebli tapicerowanych w obiektach nie-mieszkalnych)
 2. BS 7177: 2008 +A1: 2011: Specification for resistance to ignition of mattresses, divans and bed bases (Wymagania dla materacy, kanap i podstaw leżysk dotyczące odporności na zapalenie)
 3. BS 5867: Part 2: 2008: Fabrics for curtains, drapes and windows blinds. Flammability requirements. Specification
 4. BS 6807: 2006: Methods of test for assessment of the ignitability of mattresses, upholstered divans and upholstered bed bases with flaming types of primary and secondary sources of ignition
Brytyjskie wymagania techniczne
Brytyjskie metody badań
Akredytowane metody badawcze
I. Meble tapicerowane
BS 7176: 2008 +A1: 2011: Specification for resistance to ignition of upholstered furniture for non – domestic by testing composites (Wymagania dotyczące doboru zestawów do badań odporności na zapalenie dla mebli tapicerowanych w obiektach nie-mieszkalnych)
Wymagane odporności na zapalenie od źródła podpalania nr ISx (BS 5852: 2006) dla poziomu zagrożenia:
 1. Małego – tlący papieros IS0 i równoważnik zapałki IS1
 2. Średniego – tlący papieros IS0, równoważnik zapałki IS1 i stos beleczek – IS5
 3. Dużego – tlący papieros IS0, równoważnik zapałki IS1 i stos beleczek – IS7
 4. Bardzo dużego – tlący papieros IS0, równoważnik zapałki IS1 i stos beleczek – IS7
BS EN 1021-1: 2006: Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered furniture. Ignition source smouldering cigarette
PN-EN 1021-1:2014: Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Część 1. Źródło zapłonu: tlący papieros
BS EN 1021-2: 2006: Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered furniture. Ignition source match flame equivalent
PN-EN 1021-2: 2014: Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Część 2. Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
BS 5852: 2006: Methods of test for assessment of the ignitability of upholstered seating by smouldering and flaming ignition sources
BS 5852: 2006: Methods of test for assessment of the ignitability of upholstered seating by smouldering and flaming ignition sources (Metody badań odporności na zapalenie się tapicerowanych siedzisk od tlących się i palących się płomieniem źródeł podpalania)
II. Materace, kanapy i tapicerowane podstawy leżysk
  
BS 7177: 2008 +A1: 2011: Specification for resistance to ignition of mattresses, divans and bed bases
(Wymagania dla materacy, kanap i podstaw leżysk dotyczące odporności na zapalenie)
Wymagane odporności na zapalenie od źródła podpalania nr ISx dla poziomu zagrożenia:
 1. Małego – tlący papieros IS0 i równoważnik zapałki IS1
 2. Średniego – tlący papieros IS0, równoważnik zapałki IS1 i stos beleczek – IS5
 3. Dużego – tlący papieros IS0, równoważnik zapałki IS1 i stos beleczek – IS7
 4. Bardzo dużego – tlący papieros IS0, równoważnik zapałki IS1 i stos beleczek – IS7
BS EN 597-1:1995: Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases -Part 1: Ignition source: smouldering cigarette
PN-EN 597-1: 1999: Meble. Ocena zapalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk. Źródło zapłonu: tlący papieros
BS EN 597-2:1995: Furniture - Assessment of the ignitability of -mattresses and upholstered bed bases - Part 2: Ignition source: match flame equivalent
PN-EN 597-2: 1999: Meble. Ocena zapalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk. Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
BS 6807: 2006: Methods of test for assessment of the ignitability of mattresses, upholstered divans and upholstered bed bases with flaming types of primary and secondary sources of ignition
BS 6807: 2006
BS 5852: 2006
Badania odporności na zapalenie materaców, kanap i tapicerowanych podstaw leżysk metodami wg BS 6807: 2006 przeprowadza się na stanowisku do badań zapalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk metodami wg PN-EN 597-2 i PN-EN 597-2: 1999 z zastosowaniem źródeł podpalania IS2 ÷ IS7 i metod badawczych opisanych w punkcie 9 normy BS 5852: 2006.
BS 6807: 2006, clause 9: Mattress, upholstered divan and upholstered bed base tested with primary ignition sources
Źródła podpalania pierwszego typu (punkt 3.6.3 normy BS 6807: 2006)
BS 6807: 2006 rozdział 9
Źródła podpalania pierwszego typuźródła początkujące wydzielanie ciepła w czasie badań (IS0 ÷ IS7) opisane w normie: BS 5852: 2006

BS 5852: 2006
Badanie materaców, kanap i tapicerowanych podstaw leżysk z zastosowaniem źródeł podpalania pierwszego rodzaju. Metodyka badań (punkt 9.4 normy BS 6807: 2006) jest taka sama jak w normie punkt 11.4
BS 6807: 2006, clause 10: Mattress, upholstered divan and upholstered bed base with secondary ignition sources of  known bed covers (made-up bed)
Źródła podpalania drugiego typu (punkt 3.6.3 normy BS 6807: 2006) – są to źródła pierwszego typu z uwzględnieniem sąsiedztwa dodatkowych materiałów/wyrobów np.: poduszek, narzut, kocy, itd.
BS 6807: 2006 rozdział 9
Źródła podpalania drugiego typuźródła początkujące wydzielanie ciepła w czasie badań (IS0 ÷ IS7) opisane w normie: BS 5852: 2006

BS 5852: 2006
Badanie materaca, kanapy i tapicerowanej podstawy leżyska łącznie z znanymi pokryciami (pościelone łóżko) z zastosowaniem źródeł podpalania drugiego rodzaju.

W Polsce do tego typu układów stosuje się normy:
 1. ISO 12952-1: 2011: Wyroby włókiennicze – Ocena zapalności elementów pościeli – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
 2. ISO 12952-2: 2011: Wyroby włókiennicze – Ocena zapalności elementów pościeli – Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

  
BS 7177: 2008 +A1: 2011: Specification for resistance to ignition of mattresses, divans and bed bases  
Rys. 4. – pkt 10.2.3 normy BS 6807: 2006
 

Badanie materaca, kanapy i tapicerowanej podstawy leżyska łącznie z znanymi pokryciami (pościelone łóżko) z zastosowaniem źródeł podpalania drugiego rodzaju jest zgodne z badaniem wg punktu 11.4 normy ISO 12952-2: 2011 z rozszerzonym zakresem źródeł podpalania (IS1÷ IS7) wg BS 5852: 2006

  
Rys. 5 – pkt 11.4 normy ISO 12952-2: 2011
BS 7177: 2008 +A1: 2011, Annex B (normative): Mattress, divan or bed base tested with secondary ignition sources simulating unknown bed covers
Badanie materaca, kanapy i tapicerowanej podstawy leżyska z symulacją nieznanego pokrycia z zastosowaniem źródeł podpalania drugiego rodzaju jest zgodne z punktem 9. normy PN-EN 597-1: 1999. Poduszeczka z wełny szklanej położona na tlącym się papierosie symuluje nieznane pokrycie materaca, kanapy lub tapicerowanej podstawy leżyska.
BS 7176: 2008 +A1: 2011: Specification for resistance to ignition of upholstered furniture for non – domestic by testing composites

Stanowiska badawcze dla mebli
We wszystkich przedstawionych brytyjskich i akredytowanych normatywnych metodach badań odporności na zapalenie mebli tapicerowanych badaniom poddaje się układ tapicerski na stelażu, który przedstawia w stylizowanej formie, występujące w typowych krzesłach i fotelach, połączenia pomiędzy siedziskiem i oparciem.
Dopuszcza się również badanie w pełnej skali.  
Stosuje się takie same wyposażenie stanowisk badawczych

BS 7177: 2008 +A1: 2011: Specification for resistance to ignition of mattresses, divans and bed bases
  

Stanowiska badawcze dla materacy, kanap i tapicerowanych podstaw leżysk
We wszystkich przedstawionych brytyjskich i akredytowanych normatywnych metodach badań odporności na zapalenie materacy, kanap i tapicerowanych podstaw leżysk poddaje się badaniom na stelażu próbkę materaca, układu tapicerskiego kanapy lub leżyska.
Dopuszcza się również badanie w pełnej skali.  
Stosuje się takie same wyposażenie stanowisk badawczych.

Mierzone parametry
We wszystkich przedstawionych brytyjskich i akredytowanych normatywnych metodach badań odporności na zapalenie mebli tapicerowanych, materacy i podstaw leżysk łącznie z ich pokryciami i poduszkami określa się te same parametry:
 1. Postępujące tlenie
 2. Palenie się płomieniem
  
III. Wyposażenie – kotary,  zasłony i żaluzje
BS 5867: Part 2: 2008: Fabrics for curtains, drapes and windows blinds. Flammability requirements. Specification (Materiały na zasłony, kotary i żaluzje okienne. Wymagania w zakresie palności. Specyfikacja)
BS EN ISO 6941:2003: Textile fabric. Burning behavior. Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens
PN EN ISO 6941: 2003: Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
BS EN ISO 15025: 2002: Protective clothing. Protection against heat and flame. Method of test for limited flame spread (Odzież ochronna. Ochrona przed gorącem i płomieniem. Metoda badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia)
Kodeks FTP, część 7: Badanie odporności na zapalenie zawieszonych pionowo tekstyliów i folii.
Stosuje się takie samo źródło podpalania i sposób podpalania (powierzchniowy i krawędziowy) Mierzy się te same parametry:
 • przepalenie krawędzi,
 • czas trwałego palenia się płomieniem,
 • czas postępującego tlenia
 • opalenie powierzchniowe
 • opad kroplisty/cząstek materiału
 • zapłon waty pod próbką
 • wielkość zwęglenia lub uszkodzenia metodą wagową.
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści