akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Realizacja zlecenia

Strefa Klienta

Cel badań i zakres badań

Zamawiający składa zapytanie o ofertę na wykonanie badań/usługi, w której określa cel (np.: materiał ma spełniać wymagania klasy C wg PN-EN 13501-1; dla R6 wg europejskich wymagań kolejowych PN-EN 45545-2, dla klasy B1 wg DIN 4102-1) lub zakres badań w postaci wykazu norm badawczych.


W zależności bowiem od przeznaczenia i miejsca stosowania (podłoga lub ściana na statku morskim, w wagonie pasażerskim, itd.) materiał/wyrób musi spełnić inne wymagania techniczne potwierdzone pozytywnymi wynikami badań metodami badawczymi określonymi w tych wymaganiach.


Wskazanie celu badania umożliwia identyfikację metod badawczych i umieszczenie w sprawozdaniu oceny zgodności wyników badań z tymi wymaganiami. Bez tej deklaracji zamieszczenie w sprawozdaniu oceny zgodności nie jest możliwe ze względu na brak danych odniesienia dla porównania.


Zapytanie może dotyczyć również badań wg nieznanych wymagań technicznych/normatywnych.


Na tej podstawie, w oparciu o analizę możliwości technicznych i proceduralnych oraz dodatkowych konsultacji z Zamawiającym, Laboratorium przedstawia ofertę na wykonanie badań lub informuje Zamawiającego o braku możliwości techniczno-proceduralnych wykonania takiej.


Zlecenie na wykonanie badań

Po akceptacji oferty Zamawiający dostarcza formalne zlecenie w formie papierowej lub elektronicznej.


Zlecenie powinno zawierać:

  • Dane teleadresowe

  • Dane techniczne materiału/wyrobu, w tym przeznaczenie; sposób mocowania; rodzaj zalecanego kleju, sposób jego nanoszenia i czas schnięcia (jeżeli jest stosowany)

  • Producenta materiału/wyrobu

  • Liczbę i wymiary próbek ( link )

  • Miejsce poboru i sposób przygotowania próbek (wymóg formalny do sprawozdania z badań)
  • Wymagania techniczne/normatywne
  • Deklarację obecności w czasie badań
  • Wymagane wersje językowe sprawozdań
  • Forma akceptacji zakresu prac/badań przez Zamawiającego (wystarcza akceptacja oferty; konieczna jest dwustronna umowa)


biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści