akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

FTP 7

Laboratorium
BADANIE ODPORNOŚCI NA ZAPALENIE ZAWIESZONYCH PIONOWO TEKSTYLIÓW I FOLII METODĄ WG KODEKSU FTP, CZĘŚĆ 7 IMO

Zasada metody.
Badanie zapalności pionowo zawieszonych tekstyliów i folii  polega na poddaniu pionowo umieszczonej próbki wyrobu włókienniczego działaniu płomienia zapalającego i określenia czasu niezbędnego do jej zapalenia.
Stanowisko do badań reakcji na ogień pionowo zawieszonych  folii i tkanin.
  
Stosuje się dwie metody oddziaływania źródła podpalania na próbkę:
  • podpalanie powierzchni próbki dla wszystkich wyrobów objętych zakresem stosowania normy,
  • podpalanie krawędziowe próbki dla wyrobów, które podczas zapalania powierzchniowego nie uległy zapaleniu.
 
W czasie badań określa się:
  • czas podtrzymania palenia
  • przepalenie krawędzi
  • opad kroplisty
  • długość zwęglenia lub uszkodzenia próbki
  • opalenie powierzchniowe

Próbki do badań.
Próbki powinny być możliwie najbardziej reprezentatywne dla badanego materiału i nie powinny obejmować brzegów tkaniny. Do przeprowadzenia badania należy przygotować co najmniej 10 próbek każda o wymiarach,
  • długość  220 mm,  
  • wysokość 170 mm
z tego 5 próbek wyciętych w kierunku osnowy oraz 5 w kierunku watka. Tam gdzie tkanina ma po obu stronach różniące się powierzchnie, należy odciąć odpowiednia ilość próbek obu powierzchni do badania. Tkanina przed badaniem powinna być poddana procesowi starzenia. Próbki powinny być poddane klimatyzacji w temperaturze 20 ± 5°C. i wilgotności 65 ± 5 % przez czas nie krótszy niż 24 godziny przed badaniem. Bezpośrednio przed badaniem należy określić gęstość powierzchniowa badanego materiału (próbki)

Zastosowanie metody badawczej budownictwo morskie (zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP część 7 IMO).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści