akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN-EN-1021 FTP 8

Laboratorium
BADANIA ZAPALNOŚCI MEBLI TAPICEROWANYCH METODAMI WG PN-EN-1021-1, PN-EN-1021-2 i KODEKSU FTP CZĘŚĆ 8 IMO

Metoda badania.
Badanie zapalności mebli tapicerskiego polega na oddziaływaniu małych źródeł podpalania na próbki odpowiadające rzeczywistemu układowi tapicerskiemu i obserwacji skutków tego oddziaływania. Ułożony na stelażu metalowym układ materiałów tapicerskich, tj. materiałów pokryciowych, rozdzielających, wypełniających itp., poddaje się kolejno działaniu tlącego papierosa i płomienia palnika gazowego o mocy cieplnej równoważnej płomieniowi palącej się zapałki. Poddawany badaniom układ przedstawia w stylizowanej formie. występujące w typowych krzesłach i fotelach połączenie pomiędzy siedziskiem i oparciem lub siedziskiem i podłokietnikiem.
Stanowisko do badania zapalności mebli tapicerowanych
  
W czasie badań obserwuje się sposób zapalania się układu tapicerskiego (palenie się płomieniem, postępujące tlenie, żarzenie, itp.). Po zakończeniu każdej próby rozbiera się badany układ tapicerski celem ustalenia ewentualnego wewnętrznego postępującego tlenia.

Próbki do badań.  
Pokrycie. Badania zapalności zestawu tapicerskiego należy wykonać na próbkach materiału pokryciowego o wymiarach 800 +10 mm x 650 +10 mm.  
Tam, gdzie stosuje się tkaninę rozdzielającą, należy wyciąć ją identycznie i przy tej samej orientacji jak tkaninę pokryciową, aby pasowała do stelaża badawczego pod pokryciem.
Wypełnienie tapicerskie. Dla każdego badania potrzebne są dwa układy próbne o następujących wymiarach:
a) jeden kawałek 450 +/-4 mm x 300 +/-5 mm x 75 +/-2 mm grubości,
b) jeden kawałek 450 +/-5 mm x 150 +/-5 mm x 75 +/-2 mm grubości.

Niektóre układy wyściełające mogą składać się z kilku warstw, którymi zwykle są: wojłok, watolina lub różne pianki. Jeżeli łączna grubość przekracza 75 mm, należy odtworzyć górną część układu wyściełającego o grubości 75 mm z tym zastrzeżeniem, że górna warstwa nie powinna wystawać ponad i wokół krawędzi układu. Tam, gdzie wypełnienie ma grubość mniejszą niż 75 mm, próbny układ powinien być ułożony do wymaganej grubości przez dodanie kolejnej warstwy materiału dolnego do spodu układu. Luźne wypełnienia (np. kawałki pianki, pierze) można oceniać tą metodą.Do badania odporności na działanie tlącego się papierosa wystarczy przygotować jeden zestaw. Badanie odporności na działanie płomienia wymaga przygotowania co najmniej dwóch próbek.

Ocena wyników. Jeżeli w ciągu 1h od momentu przyłożenia źródła podpalania nie zostanie zaobserwowane postępujące tlenie się lub palenie się płomieniem żadnego elementu układu tapicerskiego, wynik badania tego układu uznaje się za pozytywny.

Zastosowanie metody badawczej:
  • budownictwo lądowe (Spełnienie wymagań w zakresie zapalności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)),
  • budownictwo morskie (zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP część 8 IMO),
  • wymagania brytyjskie (zgodnie z wymaganiami normy BS 7176).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści