akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN-EN ISO 9239-1

Laboratorium
BADANIE ROZPRZESTRZENIANIA PŁOMIENI PO POSADZKACH PODŁOGOWYCH METODĄ PN-EN ISO 9239-1

Zasada metody.
Badanie polega na poddaniu próbki ułożonej poziomo na podkładzie  z niepalnej płyty włóknisto-cementowej działaniu zewnętrznego strumienia  cieplnego, o znormalizowanym rozkładzie gęstości wzdłuż próbki, oraz płomienia inicjującego spalanie. Płomień rozprzestrzenia się wzdłuż próbki w kierunku zgodnym z malejącą gęstością strumienia cieplnego, do chwili samoistnego zgaśnięcia.
Stanowisko do badań rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych


Wielkością mierzoną jest krytyczny strumień promieniowania cieplnego – KSP, który oznacza najmniejszą wartość natężenia napromienienia cieplnego powierzchni próbki badanego materiału, przy której zachodzi jeszcze płomieniowe jego spalanie.
  
Zasada pomiaru krytycznego strumienia promieniowania cieplnego


KSP - charakteryzuje odporność materiału na działanie zewnętrznych źródeł podpalania.  KSP stanowi podstawę do ustalenia klasy reakcji na ogień posadzek.  
Równolegle z badaniem stopnia palności posadzek podłogowych przeprowadza się badania dymotwórczości ich produktów rozkładu termicznego i spalania. Fotometr mierzy osłabienie światła przechodzącego przez warstwę produktów rozkładu termicznego i spalania materiału przepływających przez komin.

Próbki do badań.
Badanie podstawowe obejmuje 3 próbki o wymiarach (230 x 5) mm x  (1050 x 5) mm. Grubość próbki wraz z podkładem nie powinna być większa niż 60 mm. Próbki powinny reprezentować rzeczywisty układ użytkowy posadzki podłogowej z podkładem i sposobem mocowania włącznie. W przypadku włókienniczych pokryć podłogowych do badań należy przygotować sześć próbek, w tym 3 pobrane wzdłuż kierunku wytwarzania wykładziny i 3 pobrane prostopadle do tego kierunku.  

Zastosowanie metody badawczej:
  • budownictwo lądowe (zgodnie z wymaganiami PN-EN 13501-1 dla euroklas: A2fl, Bfl, Cfl, Dfl , Efl lub Ffl).
  • kolejnictwo (zgodnie z wymaganiem R10 normy PN-EN 45545-2).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści