akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN-EN ISO 6941 R118z8

Laboratorium
BADANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PŁOMIENIA PO PIONOWO ZAWIESZONYCH MATERIAŁACH METODAMI WG: PN-EN ISO 6941 I ZAŁĄCZNIKA 8 REGULAMINU 118 EKG

Zasada metody.
Badanie to polega na poddaniu  próbek materiału w pozycji pionowej na działanie płomienia znormalizowanego palnika gazowego i określeniu szybkości rozprzestrzenianiu się płomienia. Mierzy się czasy przemieszczania się płomienia między nitkami kontrolnymi umieszczonymi przy powierzchni próbki w trzech odległościach od źródła podpalania.
  
Stanowisko do badań rozprzestrzeniania się płomienia po pionowo zawieszonych materiałach/wyrobach


Stosuje się dwie metody oddziaływania źródła podpalania na próbkę:
a) podpalanie powierzchni próbki,
b) podpalanie krawędziowe próbki.
Na podstawie zmierzonych czasów przepalenia nitek kontrolnych oblicza się pionowy wskaźnik palności V.

  
Próbki do badań.
Badania obejmują materiały oraz wyroby włókiennicze w tym wyroby przetworzone w postaci materiałów jednoskładnikowych lub wieloskładnikowych (powlekanych, pikowanych, wielowarstwowych, konstrukcji przekładkowych i podobnych układów). Z badanego materiału należy pobrać co najmniej sześć próbek po trzy  próbki w kierunku wzdłużnym i poprzecznym wyrobu. Gdy dwie strony wyrobu są różne, wyciąć drugi zestaw próbek i badać obie strony. Gdy dwie strony są podobne, badać stronę wierzchnią wyrobu. Mogą być potrzebne dodatkowe próbki, jeżeli jest konieczne powtórzenie badania. W związku z tym dokładna liczba próbek może być określona dopiero po wstępnych badaniach.

Wymiary próbek.:
  • długość (560 ± 2) mm,  
  • szerokość (170 ± 2) mm

Zastosowanie metody badawczej:  
  • budownictwo lądowe (Spełnienie wymagań w zakresie zapalności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)),
  • pojazdy samochodowe (zgodnie z wymaganiami Regulaminu 118 EKG, Załącznik 8).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści