akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

ISO 5660-1 FTP 10

Laboratorium
  
BADANIE INTENSYWNOŚCI  WYDZIELANIA CIEPŁA, DYMU I MASOWEJ SZYBKOŚCI SPALANIA METODAMI WG ISO 5660-1, KODEKSU FTP CZĘŚĆ 10 I PN-EN 45545-2

Zasada metody.
Próbkę badanego materiału  w pozycji poziomej poddaje się, w obecności iskry zapalarki inicjującej spalanie, działaniu strumienia cieplnego wytwarzanego przez stożkowy promiennik elektryczny i pomiarze zmian stężenia tlenu w gazach spalinowych. Na podstawie zmian stężenia tlenu określa się intensywność wydzielania ciepła.
   
Stanowisko do badań intensywności wydzielania ciepła w czasie rozkładu termicznego i spalania materiałów
W trakcie badania, wielopunktowy zintegrowany system kontrolno-pomiarowy stanowiska, rejestruje wszystkie wyniki zmierzonych wielkości pośrednich. Na ich podstawie określa wartości końcowych parametrów klasyfikacyjnych. Zarejestrowane wyniki badań umożliwiają dokonanie zestawień w postaci tabel i wykresów oraz umożliwiają późniejszą pełną ich analizę.  

Próbki do badań.
W wybranych warunkach rozkładu termicznego i spalania badaniu poddaje 3 próbki o wymiarach 100 mm x  100 mm. Grubość próbki nie powinna być większa niż 50 mm. Próbki należy pobierać tak, aby repre­zentowały rzeczywisty układ użytkowy. W przypadku materiałów/wyrobów o grubości większej niż 50 mm, należy odciąć odpowiednią warstwę materiału od strony nie eksponowanej tak, aby grubość próbki, zmniejszyć do 50  mm.

Zastosowanie metody badawczej.
Zakres wyznaczanych parametrów i warunki rozkładu termicznego i spalania ustala się w zależności   miejsca stosowania badanych materiałów:   
  • budownictwo morskie (zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP część 10 IMO dla jednostek szybkich),
  • kolejnictwo (zgodnie z wymaganiami: R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R17, R19, R20 i R21  normy PN-EN 45545-2).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści