akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

BS 5852 (kompletne meble)

Laboratorium
BADANIA ZAPALNOŚCI KOMPLETNYCH MEBLI METODAMI WG BS 5852

Metoda badania.
Kompletny mebel poddaje się oddziaływaniu źródła podpalania umieszczonego na:

 • na powierzchni siedziska,
 • na poziomie podłogi na zewnątrz od siedziska przy pionowej powierzchni albo pod występem,
 • na poziomie podłogi pod badanym fotelem.
Stanowisko do badania zapalności kompletnych foteli metodami wg BS 5852


  
W każdym z tych badań sprawdza się odporność najbardziej podatne na zapalenie obszary mebla. W związku z tym, przed przystąpieniem do badań, na podstawie analizy należy wybrać miejsce/miejsca przyłożenia źródła podpalania najbardziej podatne na zapalenie. W pierwszej kolejności sprawdza się odporność na działanie tlącego papierosa a następnie odporność na działanie płomienia palnika o wzrastającej intensywności ( nr 1, nr 2 i nr 3) oraz pojedyncze znormalizowane źródło podpalania w postaci stosu z beleczek z drewna sosnowego. Dla mebli z podnoszonym siedzeniem, dodatkowo, oprócz badań wykonanych dla układu z obniżonym siedzeniem (w pozycji dolnej), należy wykonać badania w układzie z podniesionym siedzeniem.
Umyślne podpalenie. Jeżeli przewiduje się możliwość celowego podpalania mebli przy pomocy zapałek, płomienia zapalniczki lub zmiętej palącej się gazety, wtedy należy wykonać dodatkowe badania odporności na zapalenie mebla od spodu przy pomocy źródła podpalania nr 2 lub 3 w miejscu najbardziej podatnym na zapalenie.

Kryteria zapalności całych mebli. Dla celów tej normy wszystkie niżej wymienione rodzaje zachowania się mebla uważa się za palenie się płomieniem:
 1. dla źródła nr 0 (żarzący papieros) wystąpienie widocznego płonięcia po 60 min od przyłożenia papierosa;
 2. każdy próbny układ, który wykazuje wzmagające się palenie, niebezpieczne dla kontynuowania badania i wymaga aktywnego gaszenia;
 3. każdy próbny układ, który w czasie trwania badania płonie, aż do całkowitego strawienia przez ogień;
 4. każdy próbny układ, w którym w czasie trwania badania czoło płomienia osiąga dowolną krawędź (z wyłączeniem górnej);
 5. każde palenie się płomieniem, które trwa ponad 120 s po usunięciu źródła podpalania 2 lub 3 lub gdy czoło płomienia rozprzestrzenia się poza kreskę na wysokości 100 mm mierząc od końca rurki palnika;
 6. każde palenie się płomieniem, które trwa ponad 10 min po zapaleniu źródła podpalania 4 lub 5;
 7. każde palenie się płomieniem, które trwa ponad 13 min po zapaleniu źródła podpalania 6 lub 7;
 8. dla wszystkich źródeł: każdy próbny układ, który w czasie trwania badania spowoduje powstanie na podłodze oddzielnego spalania opadu niespalonych fragmentów zestawu, trwającego dłużej niż czasy określone w punktach e), f) albo g).

Próbki do badań.
Dwa kompletne fotele.

Zastosowanie metody badawczej: budownictwo lądowe angielskie.
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści