akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN ISO/TR 9705, PN-EN 16989

Laboratorium
BADANIE REAKCJI NA OGIEŃ KOMPLETNYCH MEBLI METODAMI WG: PN ISO/TR 9705 I  PN-EN 45545-2 ANEKS B i PN-EN 16989.

Zasada metody.
Badania obejmują kompletne siedzenie pasażerskie (z podłokietnikami, podgłówkiem, plecami /oparciem i z konstrukcją nośną) po uprzednio przeprowadzonym badaniu odporności na uszkodzenie ostrym narzędziem/nożem (wandaloodporność – aneks A). Celem badania jest określenie odporności mebla na działanie potencjalnego źródła podpalania w postaci palnika gazowego o mocy 7 kW (mocy cieplnej równoważnej palącej się zwiniętej gazecie) lub 15 kW wg PN-EN 16989.
Stanowisko do badań reakcji na ogień kompletnych mebli


Stanowisko do badania wandaloodporności foteli  


Na podstawie zmian stężenia tlenu określa się intensywność wydzielania ciepła. W trakcie badania, wielopunktowy zintegrowany system kontrolno-pomiarowy stanowiska, rejestruje wszystkie wyniki zmierzonych wielkości pośrednich. Na ich podstawie określa wartości końcowych parametrów klasyfikacyjnych. Zarejestrowane wyniki badań umożliwiają dokonanie zestawień w postaci tabel i wykresów oraz umożliwiają późniejszą pełną ich analizę.  

Próbki do badań.
Badaniu poddaje się trzy kompletne meble (z podłokietnikami, podgłówkiem, plecami /oparciem i z konstrukcją nośną).

Zastosowanie metody badawczej - kolejnictwo (zgodnie z wymaganiem R18 normy PN-EN 45545-2).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści