akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN-C-04914

Laboratorium
BADANIE WPŁYWU ŚRODKÓW OCHRONY DREWNA NA ZAPALNOŚĆ DREWNA Z ZASTOSOWANIEM KALORYMETRU STOŻKOWEGO METODAMI WG PN-C-04914 I ISO 5660-1

Zasada metody.
Zastosowano metodę porównawczą.  Próbkę badanego drewna w pozycji poziomej poddaje się, w obecności iskry zapalarki inicjującej spalanie, działaniu strumienia cieplnego o natężeniu 30kW/m2 wytwarzanego przez stożkowy promiennik elektryczny i pomiarze zmian stężenia tlenu w gazach spalinowych. Na podstawie zmian stężenia tlenu określa się intensywność wydzielania ciepła.
Stanowisko do oznaczanie wpływu środków ochrony drewna na zapalność drewna z zastosowaniem kalorymetru stożkowego.
  
Badania wykonuje się dla próbek drewna zabezpieczonego i niezabezpieczonego.  
Marą wpływu środka ochrony drewna na jego zapalność jest procentowa zmiana mierzonych parametrów:
  
Porównuje się następujące mierzone parametry:
  • czas zapłonu, s,
  • maksymalną szybkość wydzielania ciepła, kW/m2,
  • średnią szybkość wydzielania ciepła w 180 s po zapłonie, kW/m2,
  • średnią szybkość ubytku masy próbki drewna, g/m2×s
Przyjmuje się, że środek ochrony drewna nie wpływa na zapalność, gdy wydłuża czas zapłonu przynajmniej o 50 % oraz zmniejsza pozostałe parametry co najmniej o 120 %.

Próbki do badań.
Do badań należy pobrać reprezentatywną próbkę środka ochrony drewna, którą zabezpiecza się drewno sosnowe. Badania przeprowadza się na próbkach bielu sosny zwyczajnej o wymiarach 100 mm x  100 mm x 10 mm. Liczba badanych próbek zależy od właściwości fizyko-chemicznych środka ochrony drewna, stężenia oraz metody jego nanoszenia. Dla każdego stężenia środka ochrony drewna  i każdego sposobu jego nanoszenia należy przygotować:
- sześć próbek dla środków stosowanych w postaci wodnych roztworów soli,
- dwunastu próbek dla środków rozpuszczalnikowych i oleistych,
- sześć próbek drewna niezabezpieczonego.  

Zastosowanie metody badawczej – przemysł chemiczny środków ochrony drewna.
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści