akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN ISO 5658-2 FTP 5

Laboratorium
  
BADANIE STOPNIA PALNOŚCI POWIERZCHNIOWEJ NIEMETALOWYCH MATERIAŁÓW METODAMI WG PN ISO 5658-2,  KODEKSU FTP CZĘŚĆ 5 IMO I PN-EN 45545-2

Zasada metody.
Metodą przeznaczona jest do badania odporności na działanie zewnętrznych źródeł podpalania wszystkich palnych zewnętrznych powierzchni materiałów/wyrobów (powłok malarskich, powierzchni przegród, okleiny i okładziny, itd.). Powierzchnia próbki badanego materiału w pozycji pionowej poddawana jest w obecności płomienia inicjującego spalanie, działaniu strumienia cieplnego o znormalizowanym rozkładzie (od 50.5 kW/m2 do 1.5 kW/m2) wytwarzanego przez gazowy promiennik płytowy. Płomień rozprzestrzenia się wzdłuż próbki w kierunku zgodnym z malejącą gęstością strumienia cieplnego, do chwili samoistnego zgaśnięcia.
  
Stanowisko do badań stopnia palności powierzchniowej materiałów/wyrobów
W czasie badań określa się:  
  • krytyczny strumienia promieniowania cieplnego – KSP (CFE), który oznacza najmniejszą wartość natężenia napromienienia cieplnego powierzchni próbki badanego materiału, przy której zachodzi jeszcze płomieniowe jego spalanie, kW/m2,
  • ciepło podtrzymujące płomieniowe spalanie - Qsb, charakteryzuje dynamikę rozprzestrzeniania się płomieni po powierzchni materiału w danych warunkach rozkładu termicznego i spalania. Im mniejsza jest jego wartość tym szybciej płomienie rozprzestrzeniają się po powierzchni, MJ/m2,
  • intensywność wydzielania ciepła, kW,
  • ciepło wydzielone przez próbkę, MJ.

Próbki do badań.
Badaniu poddaje się trzy reprezentatywne dla danego materiału próbki o wymiarach 800 mm x 155 mm o grubości nie przekraczającej 50 mm. W przypadku włókienniczych pokryć podłogowych do badań należy przygotować sześć próbek, w tym 3 pobrane wzdłuż kierunku wytwarzania wykładziny i 3 pobrane prostopadle do tego kierunku.  

Zastosowanie metody badawczej:
  • budownictwo morskie (zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP część 5 IMO),
  • kolejnictwo (zgodnie z wymaganiami: R1, R2, R3, R4, R7, R11, R12 i R17 normy PN-EN 45545-2).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści