akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Współpraca

Strefa Klienta

    Wymagania techniczne dopuszczają stosowanie rozwiązań technicznych alternatywnych pod warunkiem wykazania mierzalnie i ilościowo, że rozwiązania te nie są gorsze od wymagań normatywnych. Rozwiązania alternatywne są „motorem” postępu w inżynierii bezpieczeństwa obiektów technicznych, ponieważ przedstawiają walidowane nowe bezpieczniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne oraz skracają proces nowelizacji przepisów. Do realizacji tego celu potrzebne są stanowiska do badań w pełnej skali.

    Istnieje możliwość wykonania, na życzenie klienta, badań niestandardowych lub badań w obecności technologów lub przedstawicieli Zleceniodawcy. Celem badań z rozszerzonym zakresem pomiarów jest ustalenie czynników przyspieszających proces spalania i ustalenie możliwości eliminacji tych czynników. Takie badania są szczególnie przydatne przy opracowywaniu nowych materiałów/wyrobów.

    Przygotowanie merytoryczne (dorobek naukowy) i długoletni staż pracy personelu laboratorium gwarantują wysoką jakość w zakresie badań reakcji na ogień materiałów, dymotwórczości i toksyczności produktów ich rozkładu termicznego i spalania oraz oceny zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami technicznymi.


Projekt umowy dwustronnej dotyczącej współpracy (plik do pobrania .doc .pdf)biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści