akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Baza laboratorium

Baza techniczna
Laboratorium badawcze wyposażono w stanowiska do badania reakcji na ogień materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie lądowym, morskim, kolejowym i samochodowym (patrz tabela). Stanowiska naukowo-badawcze wyposażono w wielopunktowe zintegrowane systemy kontrolno-pomiarowe, których cechą charakterystyczną jest nasze specjalistyczne oprogramowanie pomiarowe napisane w konwencji procedur badawczych. Na każdym etapie procesu badawczego wykonujący badania otrzymuje wyniki kontroli poprawności działania stanowiska i wyniki pomiarów właściwych oraz  informacje dotyczące czynności,  które należy wykonać w danej chwili. Przyciski sterujące pozwalają na wybór opcji programu lub przejście do kolejnego poziomu pracy systemu pomiarowego stanowiska. W przypadku znormalizowanych okresów pomiarów system pomiarowy automatycznie kończy pomiar na tym poziomie przechodząc do kolejnego etapu lub wysyła komunikat o czynnościach, które należy wykonać. Wyposażenie techniczne zapewnia prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach oraz w normach krajowych i międzynarodowych.

Tabela. Wykaz stanowisk badawczych.

Wykaz stanowisk badawczych i kontrolno-sprawdzających

Opis metody/zdjęcia

1
Stanowisko do badania niepalności materiałów metodami wg:  
PN-EN ISO 1182,
Kodeksu FTP, Część 1, IMO
2
Stanowisko do wyznaczania potencjału cieplnego materiałów metodą wg
PN-EN ISO 1716


3

  

Stanowisko do badań reakcji na ogień materiałów budowlanych metodą
PN-EN 13823


4
Stanowisko do badań stopnia palności posadzek podłogowych metodami
wg
PN-EN ISO 9239-1,
PN-EN 45545-2.
5
Stanowisko do badań zapalności wyrobów i materiałów budowlanych metodami wg
PN-EN ISO 11925-2,
PN-EN 45545-2

6
Stanowisko do badań stopnia palności powierzchniowej materiałów/wyrobów   metodami wg:  
ISO 5658, Kodeksu FTP, Część 5, IMO PN-EN 45545-2


7
Stanowisko do badań intensywności wydzielania ciepła i dymu w czasie rozkładu termicznego i spalania materiałów metodami wg:
ISO 5660-1,
Kodeks FTP, Część 10, IMO,
PN-EN 45545-2


8
Stanowisko do badań reakcji na ogień kompletnych mebli  
metodami wg:
PN ISO/TR 9705,
PN-EN 45545-2, aneks B,
PN-EN 16989


9
Stanowisko do badania wandaloodporności foteli  metodami wg  
EN 45545-2, Aneks A
EN 45545-2, Aneks B,
PN-EN 16989

10

  

Stanowisko do badania wandaloodporności foteli  metodą wg
NF F 00-201

11
Stanowisko do badań reakcji na ogień materiałów metodą szybu ogniowego wg:  
DIN 4102 część 15,
DIN 4102 część 16,
DIN 4102 część 1 (B1)
12
Stanowisko do badań zapalności materiałów metodami wg:
DIN 53438 część 2
DIN 53438 część 3
DIN 4102 część 1 (B2)


13

  

Stanowisko do badania zapalności materiałów metodą wskaźnika tlenowego wg
PN-EN ISO 4589-2


14
Stanowisko do badania dymotwórczości materiałów i toksyczności produktów ich spalania metodami wg:
ISO 5659-2,
Kodeks FTP, Część 2, IMO,
PN-EN 45545-2


15

  

Stanowisko do badania toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów metodą wg
PN-B-02855


16
Stanowisko do badania toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów metodami wg:
NF X70-100-1,
NF X70-100-2,
PN-EN 45545-2,
PN-EN 50305.


17
Stanowisko do badania toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania powłok kabli metodami wg:  
PN-EN 50305,
PN-EN 45545-2.


18
Stanowisko do badań szybkości poziomego spalania materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów metodami wg:
PN ISO 3795,
Regulamin 118 EKG, Załącznik 6
19

  

Stanowisko do badań topliwości materiałów metodą wg
Regulaminu 118 EKG, Załącznik 7


20
Stanowisko do badań rozprzestrzeniania się płomienia po pionowo zawieszonych materiałach/wyrobach metodami wg:  
PN-EN ISO 6941,
Regulamin 118 EKG, Załącznika 8
21
Stanowisko do badania zapalności mebli tapicerowanych metodami wg:  
PN-EN-1021-1,
PN-EN-1021-2,
BS 7176,
Kodeksu FTP, Część 8, IMO


22
  
Stanowisko do badania zapalności składników pościeli, materaców i tapicerowanych podstaw leżysk metodami wg:  
PN-EN 597-1,
PN-EN 597-2,
PN-EN ISO 12952-1,
PN-EN ISO 12952-2,
BS 7177,
Kodeksu FTP, Część 9 IMO

23
  
Stanowisko do badania zapalności układów tapicerskich metodami wg  
BS 5852,
BS 7176

24
  
Stanowisko do badania zapalności kompletnych foteli metodami wg
BS 5852

25
  
Stanowisko do badania zapalności składników pościeli oraz materaców i tapicerowanych podstaw leżysk według wymagań:
BS 6807
BS 7176
BS 7177

26
   
Stanowisko do badań zapalności pionowo zawieszonych wyrobów włókienniczych metodą wg
PN-EN ISO 6940

27
  
Stanowisko do badań reakcji na ogień pionowo zawieszonych tkanin i folii metodą wg
Kodeksu FTP, Część 7, IMO

28
  
Stanowisko do badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomieni po odzieży ochronnej metodami wg
PN EN ISO 15025,
BS 5867 część 2,
PN-EN 45545-2.

29
  
Stanowisko do badania stopnia palności materiałów/wyrobów  metodami rozżarzonego drutu wg:  
PN-EN 60695-2-10,
PN-EN 60695-2-11,
PN-EN 60695-2-12,
PN-EN 60695-2-13,
PN-EN 45545-2.

30
   
Stanowisko do badania odporności na zapalenie materiałów/wyrobów od płomienia igłowego metodą wg PN-EN 60695-11-5

31
  
Stanowisko do badania odporności na zapalenie materiałów/ wyrobów od płomienia palnika gazowego o mocy 50 W metodami wg:  
PN-EN 60695-11-10,
UL 94,
PN-EN 45545-2.

32
  
Stanowisko do badania odporności na zapalenie materiałów/ wyrobów od płomienia palnika gazowego o mocy 500 W metodami wg  
PN-EN 60695-11-20,
UL 94

33
   
Stanowisko do badania podatności na samozagrzewanie węgla drzewnego wg  
MSC 79/23/Add.4

34
  
Stanowisko do oznaczanie wpływu środków ochrony drewna na zapalność drewna z zastosowaniem kalorymetru stożkowego metodami wg  
PN-C-04914,
ISO 5660-1

35
  
Stanowisko do badania stopnia palności ładunków niebezpiecznych klasy 4.1.  w postaci granulatu, proszku lub  pasty wg wymagań ADR


biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści