akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Wandal NF F 00-201

Laboratorium
  
BADANIE WANDALOODPORNOSCI MEBLI METODĄ WG NF F 00-201

Zasada metody.
Badanie określa odporność pokryć siedzeń na niszczące działanie ostrza (rys. 1). Metoda polega na próbie rozcięcia układu w konstrukcjach wandaloodpornych nożem o ostrzu ze stali węglowo-chromowej Y2 120c o twardości powyżej 800 HV5.
Stanowisko do badania wandaloodporności foteli  


Zasada metody


Układ do mocowania próbki


Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45545-2 Aneks B  badanie wandaloodporności powinno być przeprowadzone każdorazowo przed badaniem reakcji na ogień fotela w celu określenia zakresu zniszczeń, które należy odtworzyć na obiektach (fotelach) do badań ogniowych. Przyjmuje się, że pokrycie siedzenia jest wandaloodporne, gdy długość przecięcia jest mniejsza od 50mm.

Próbki do badań.
Do badania należy pobrać trzy reprezentatywne próbki układu w konstrukcjach wandaloodpornych o wymiarach 300x300 mm. Próbka powinna zawierać wszystkie warstwy wchodzące w skład układu, natomiast krawędzie układu powinny być tapicerowane materiałem obiciowym. Gdy występują dwa różne kierunki układu, badania prowadzi się dla obydwu kierunków (wzdłużnego, poprzecznego).

Zastosowanie metody badawczej - kolejnictwo.
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści