akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

PN-EN 597 BS 7177 FTP 9

Laboratorium
BADANIA ZAPALNOŚCI SKŁADNIKÓW POŚCIELI, MATERACÓW I TAPICEROWANYCH PODSTAW LEŻYSK METODAMI WG PN-EN 597-1, PN-EN 597-2, PN-EN ISO 12952-1, PN-EN ISO 12952-2, BS 7177 I KODEKSU FTP CZĘŚĆ 9 IMO

Metoda badania.
Metoda jest przeznaczona do badania składników pościeli, takich jak koce, kołdry, narzuty, poduszki i materace łącznie z cienkimi, lekkimi materacami stosowanymi na wierzch innych materacy.

      

Badanie zapalności składników pościeli polega na oddziaływaniu małych źródła podpalania  na próbki odpowiadające rzeczywistemu elementowi pościeli i obserwacji skutków tego oddziaływania. Ułożony na stelażu metalowym próbka w pozycji poziomej poddaje się kolejno działaniu tlącego papierosa przykrytego poduszeczką z waty bawełnianej i płomienia palnika gazowego o mocy cieplnej równoważnej płomieniowi palącej się zapałki.
Stanowisko do badania zapalności składników pościeli, materaców i tapicerowanych podstaw leżysk.
  
W czasie badań obserwuje się sposób zapalania się próbki składnika pościeli (palenie się płomieniem, postępujące tlenie, żarzenie, itp.). Po zakończeniu każdej próby rozbiera się badany układ pościeli celem ustalenia ewentualnego wewnętrznego postępującego tlenia.

Próbki do badań.
Próbki powinny być reprezentatywne dla całego wyrobu poddawanego próbie. Jeżeli to możliwe, próbki należy pobierać w taki sposób, aby można było również dokonać zapalenia wzdłuż szwów i przecięć.Strona zewnętrzna jest odsłonięta. Jeżeli zachodzi wątpliwość co do tego, która strona jest stroną zewnętrzną, próbę należy przeprowadzić po obu stronach. W takim przypadku potrzebne są 4 dodatkowe próbki.
Materace: powinna być ilość materiału wystarczająca do sporządzenia co najmniej 4 próbek o wymiarach 450 mm x 350mm o grubości nominalnej. Pokrycie powinno całkowicie okrywać materac bez fałd i podpięte od spodu (np. stalowymi szpilkami). Do przeprowadzenia prób materaców mających pokrycie które się zdejmuje, powinien być dostępny odpowiedni materiał do sporządzenia co najmniej 8 próbek – 4 z pokryciem i 4 bez pokrycia materaca, o wymiarach 450 mm x 350 mm i nominalnej grubości.
Poduszki: powinny być dostępne 4 pełno wymiarowe poduszki.
Wyroby inne niż materace i poduszki: 4 próbki, każda o wymiarach 450 mm x 350mm, powinny być odcięte z każdego badanego wyrobu.
Jeżeli wyrób zawiera luźny materiał wypełniający, krawędzie powinny być zszyte. Wskazane jest zszycie przed ucięciem próbki dla uniknięcia straty luźnego materiału wypełniającego.

Ocena wyników. Jeżeli w ciągu 1h od momentu przyłożenia źródła podpalania nie zostanie zaobserwowane postępujące tlenie się lub palenie się płomieniem żadnego elementu układu tapicerskiego, wynik badania tego układu uznaje się za pozytywny.

Zastosowanie metody badawczej:  
  • budownictwo lądowe (Spełnienie wymagań w zakresie zapalności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)),
  • budownictwo morskie (zgodnie z wymaganiami Kodeksu FTP część 9 IMO),
  • wymagania brytyjskie (zgodnie z wymaganiami normy BS 7177).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści