akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

NF X 70-100

Laboratorium
BADANIE WYDZIELANIA TOKSYCZNYCH PRODUKTÓW ROZKŁADU TERMICZNEGO I SPALANIA MATERIAŁÓW METODAMI  wg NF X70-100-1, NF X70-100-2 i PN-EN 45545-2

Zasada metody.
Metoda polega na ilościowym oznaczaniu produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów decydujących o toksyczności środowiska pożaru. Rozkład termiczny i spalanie próbek badanego materiału przeprowadza się w poziomym piecu rurowym (rys. 1) w temperaturach 400 oC, 600 oC i 800 oC. W czasie badań określa się emisję właściwą CO, CO2, HCN, NO, NO2, SO2, HCl, HBr i HF która oznacza masę toksycznego produktu wytworzoną w czasie rozkładu termicznego i spalania jednostki masy materiału w danych warunkach badania.

Stanowisko do badania toksyczności produktów spalania materiałów
metodami wg NF X 70-100-1 i NF X 70-100-2Do pomiaru emisji właściwej zastosowano analizator  FTIR, który mierzy w sposób ciągły stężenie masowe cmi CO, CO2, HCN, NO, NO2, SO2, HCl, HBr i HF w przepływających produktach rozkładu termicznego i spalania próbki badanego materiału. Na tej podstawie, dla zadanej masy próbki i natężenia przepływu objętościowego gazów, system kontrolno-pomiarowy stanowiska wyznacza emisje właściwe Ei dla mierzonych gazów. Wartości te pozwalają wyznaczyć CITNLP - konwencjonalny indeks toksyczności dla wyrobów niewymienionych z nazwy w normie (Non-Listed Products).

Próbki do badań.
Do badania w każdej temperaturze należy przygotować po 3 próbki. Masa próbki powinna wynosić 1 +/- 0,05 g. Dla materiałów, dla których spełnienie powyższych wymagań nie jest możliwe, dopuszczalne jest badanie mniejszych próbek o masach 0,500 g +/- 0,050 g lub 0,250 g +/- 0,050 g. Próbki należy przygotować metodą przetwórstwa właściwą dla danego materiału lub poprzez wycięcie, czy też pobranie z gotowego wyrobu z zachowaniem reprezentatywności warstw.  

Zastosowanie metody badawczej  
- w kolejnictwie (zgodnie wymaganiami R22 i R23 normy PN-EN 45545-2),
- w kolejnictwie (zgodnie wymaganiami R15 i R16 norm: PN-EN 45545-2 i PN-EN 50305).
biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści