akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
SYCHTA LABORATORIUM
akredytowane laboratorium badań palności materiałów
Przejdź do treści

Akredytacja

Laboratorium

Integralną częścią Spółki Sychta Laboratorium jest, akredytowane przez PCA, Laboratorium Badań Palności Materiałów (LBPM).

Aktualny zakres akredytacji: Wydanie 14 z 18.02.2022
(kliknij)


Lista akredytowanych badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego: Wydanie 8k z 15.03.2023 (kliknij)
Laboratorium spełnia wymagania konieczne dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań w zakresie kompetencji technicznych i systemu zarządzania.


Akredytowane normy i metody badawcze

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze

Normy badawcze

Status akredytacji

1

2

3

4

Materiały obiciowe i wypełnienia stosowane w siedziskach tapicerowanych, fotele, siedziska
Zapalność
- spalanie płomieniowe
- postępujące tlenie
BS 5852
PN-EN 1021-1
PN-EN 1021-2
Kodeks FTP, Część 8, IMO
akredytacja
Kompletne fotele pasażerskie
Intensywność wydzielania ciepła i dymu
- wydzielania ciepła
- wydzielania dymu
- masowa szybkość spalania
Metoda kalorymetru meblowego

PN-EN 45545-2+A1
Aneks B
ISO/TR 9705-2
akredytacja
Materiały i wyroby budowlane
izolacyjne,konstrukcyjne, wyposażeniowe i dekoracyjne
Niepalność materiałów
- przyrost temperatury
- czas palenia
- względny ubytek masy
PN-EN ISO 1182
Kodeks FTP, Część 1, IMO
akredytacja
Ciepło spalania
Metoda kalorymetryczna
PN-EN ISO 1716:2010/Ap1
akredytacja
Zapalność
Metoda wskaźnika tlenowego
PN-EN ISO 4589-2
akredytacja
Zapalność
-zasięg płomienia
-występowanie płonących kropli
Metoda pojedynczego płomienia
PN-EN ISO 11925-2
DIN 53438-2
DIN 53438-3
akredytacja
Boczne rozprzestrzenianie płomienia
- krytyczny strumień ciepła
- intensywność wydzielania ciepła
Metoda płyty promieniującej

ISO 5658-2 + A1
Kodeks FTP, Część 5, IMO
akredytacja
Dymotwórczość i toksyczność
- wydzielanie dymu
- indeks toksykometryczny
- stężenie CO2, CO, HBr, HCl, HCN, HF, NOx, SO2
Metoda testu jednokomorowego
Metoda FTIR
ISO 5659-2
ISO 5659-2
Kodeks FTP, Część 2, IMO
PN-EN ISO 5659-2
PN-EN 45545-2+A1, Aneks C
PN-EN-17084
akredytacja
Toksyczność produktów rozkładu i spalania
- stężenia i emisja masowa CO2, CO, HBr, HCl, HCN, HF, NOx, SO2
- wskaźnik toksykometryczny
- indeks toksykometryczny
Metoda FTIR
PN-B-02855
NF X70-100-1
NF X70-100-2
PN-EN 45545-2+A1, Aneks C
akredytacja
Intensywność wydzielania ciepła i
dymu
- wydzielania ciepła
- wydzielania dymu
- masowa szybkość spalania
Metoda pomiaru ubytku tlenu

ISO 5660-1
ISO 5660-1
ISO 5660-2
PN-C-04914+Ap1
Kodeks FTP, Część 10, IMO
akredytacja
Tworzywa sztuczne i inne
materiały niemetalowe
Zapalność
- czas palenia się płomieniem
- czas żarzenia się
- zasięg płomienia
- rozprzestrzenianie płomieni i żarzenia
- powierzchnia zniszczenia
- występowanie płonących kropli
Metoda pojedynczego płomienia
PN-EN 60695-11-5
PN-EN 60695-11-10
PN-EN 60695-11-20
UL 94
akredytacja
Posadzki i wykładziny podłogowe
Reakcja na ogień
- krytyczny strumień cieplny
- wydzielanie dymu
Metoda płyty promieniującej
PN-EN ISO 9239-1
akredytacja
Składniki pościeli oraz materaców i tapicerowanych podstaw leżysk
Zapalność
- spalanie płomieniowe
- postępujące tlenie
PN-EN 597-1
PN-EN 597-2
PN-EN ISO 12952-1
PN-EN ISO 12952-2
BS 6807
BS 7176+A1
Kodeks FTP, Część 9, IMO
akredytacja
Węgiel drzewny
Podatność na samozagrzewanie
- przyrost temperatury
Kodeks IMSBC
akredytacja
Wyroby budowlane z wyłączeniem posadzek
Reakcja na ogień
- wydzielania ciepła
- wydzielania dymu
- boczne rozprzestrzenianie płomienia
- występowanie płonących kropli i cząstek
Metoda pojedynczego płonącego przedmiotu
PN-EN 13823+A1
akredytacja
Reakcja na ogień
- spalanie płomieniowe
- wysokość płomienia
- przyrost temperatury
- dymotwórczość, emisja dymu
- występowanie płonących kropli i cząstek
Metoda szybu ogniowego
DIN 4102-15
DIN 4102-16
akredytacja
Materiały stosowane w konstrukcji wnętrza pojazdów samochodowych
Palność
- czas palenia
- zasięg płomienia
- szybkość spalania
Topliwość
- zapalność
- występowanie płonących kropli i cząstek
Metoda pojedynczego łomienia
PN ISO 3795
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 102/67, Regulamin 118 EKG. Załącznik 6
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 102/67, Regulamin 118 EKG. Załącznik 7
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 102/67, Regulamin 118 EKG. Załącznik 8
akredytacja
Zasłony, firany, kurtyny, markizy oraz inne pionowo zawieszone tekstylia i folie
Zapalność
- czas palenia
- rozprzestrzenianie się płomienia
PN-EN ISO 6940
PN-EN ISO 6941
Kodeks FTP, Część 7, IMO
akredytacja
Odzież ochronna
Zapalność
- czas palenia
- przepalenie krawędzi
- występowanie płonących kropli i cząstek
PN EN ISO 15025
akredytacja
Wyroby i materiały
elektrotechniczne i elektroniczne oraz izolacyjne i
elektroizolacyjne stałe
Odporność na rozżarzony drut
- wystąpienie zapalenia lub żarzenia,
- temperatura zapalenia
Zapalność
- czas palenia
- rozprzestrzenianie się płomienia i żarzenia
Metoda rozżarzonego drutu
PN-EN 60695-2-10
PN-EN 60695-2-11
PN-EN 60695-2-12
PN-EN 60695-2-12/A1
PN-EN 60695-2-13
PN-EN 60695-2-13/A1
akredytacja

Zakres badań nieakredytowanych

    Istnieje możliwość wykonania, na życzenie klienta, badań niestandardowych lub badań w obecności technologów lub przedstawicieli Zleceniodawcy. Celem badań z rozszerzonym zakresem pomiarów jest ustalenie czynników przyspieszających proces spalania i ustalenie możliwości eliminacji tych czynników. Takie badania są szczególnie przydatne przy opracowywaniu nowych materiałów/wyrobów. Wieloletnia współpraca z technologami potwierdziła przydatność takich badań.

biuro@sychta.eu
+48 914210214
+48 502078855
Sychta Laboratorium Sp.J.
ul. Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police
Wróć do spisu treści